Domus Medica zoekt naar oplossingen voor huisartsen bij telefonisch consult

Huisartsen zullen nu ook op basis van een telefonisch consult een ziektebriefje kunnen schrijven. Deze uitzonderlijke maatregel komt er om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Domus Medica bekijkt samen met de artsensyndicaten en mutualiteiten de mogelijkheden om een telefonische consultatie te vergoeden.

Domus Medica overlegt regelmatig met de verschillende overheden om het coronavirus efficiënt aan te pakken en zowel de patiënt als zorgverlener optimaal te beschermen.
Door deze overlegmomenten kan Domus Medica de vragen en zorgen van de huisartsen onder de aandacht brengen. Een van deze bezorgdheden was het voorschrijven van een doktersbriefje zonder een patiënt fysiek te onderzoeken.

Op aangeven van Domus Medica heeft de Orde der Artsen daarom een advies uitgevaardigd waarbij huisartsen uitzonderlijk doktersbriefjes mogen schrijven na een telefonische consultatie. Hieraan zijn enkele specifieke voorwaarden verbonden. De minimumvoorwaarden houden in dat de huisarts de patiënt en zijn antecedenten goed kent, hij/zij inzage heeft in de medische informatie betreffende de patiënt (medisch dossier) en hij/zij in staat is de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Domus Medica bekijkt nu samen met het RIZIV, de artsensyndicaten en de mutualiteiten hoe huisartsen vergoed kunnen worden voor een telefonische consultatie. Zowel de artsensyndicaten als de mutualiteiten zijn niet weigerachtig om samen een oplossing uit te werken. Op die manier wordt het vele extra werk van de huisartsen ook correct gewaardeerd.

dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica