Domus Medica zorgt voor vergoeding bij telefonisch consulten

16 mrt 2020

Huisartsen kunnen voortaan 20 euro aanrekenen voor een telefonisch consult en dit via de derdebetalersregeling. Patiënten zelf hoeven niets te betalen. Deze regeling is geldig vanaf 14 maart.

Om de coronapandemie onder controle te houden waren sinds vorige week al telefonische consulten door huisartsen mogelijk. Aansluitend heeft huisartsenvereniging Domus Medica aan de federale overheid gevraagd om een oplossing uit te werken voor een vergoeding voor huisartsen. 

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft vandaag dit voorstel goedgekeurd: huisartsen krijgen vanaf 14 maart een vergoeding van 20 euro voor deze telefonische consulten, en dit onder twee specifieke nomenclatuurnummers.

Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica: “Er is op dit moment een hoge werkbelasting voor huisartsen, dus vinden wij dat een correcte waardering voor prestaties een logisch gevolg is. Daarom zijn wij als beroepsvereniging tevreden dat de overheid heeft geluisterd naar ons en snel een voorstel heeft gemaakt, waar iedereen zich in kan vinden.”

Er worden twee specifieke nomenclatuurnummers gemaakt, die allebei gewaardeerd worden aan 20 euro, zonder remgeld voor de patiënt. Deze verstrekkingen mogen aangerekend worden via een derdebetalersregeling. 

Deze regeling is geldig vanaf 14 maart (dus met terugwerkende kracht). Domus Medica spoort de EMD-ontwikkelaars en de mutualiteiten aan om deze zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen in de EMD's. 

Voorwaarden terugbetaling telefonisch consult

1. 101990 Advies met het oog op triage Covid-19… N 10

Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken. Dit geldt dus ook voor de patiënten die omwille van hun COVID-problematiek de arts raadplegen voor bijkomende opvolging.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de aard van de documenten die werden afgeleverd.

2. 101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg… N 10

Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd.

Deze twee verstrekkingen zijn gebonden aan enkele specifieke voorwaarden: 

  1. zij kunnen aangerekend worden door elke arts (huisartsen, artsen-specialisten en artsen van medische huizen);
  2. de arts ontmoet de patiënt niet in persoon;
  3. omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (bv. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,…);
  4. mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur;
  5. zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker;
  6. worden beschouwd als verleend zijnde in het kader van een georganiseerde wachtdienst, wat betekent dat er geen ereloonsupplementen mogen worden gevraagd.