Een goede triage kan gezondheidszorg overeind houden

12 mrt 2020

Beste collega-huisartsen

De COVID-19-epidemie stelt ons zorgsysteem voor een ongeziene uitdaging. U heeft als huisarts en huisartsenkring de voorbije twee weken al ongelooflijke inspanningen geleverd om deze epidemie mee te bestrijden. Wij staan erop om onze enorme appreciatie hiervoor uit te spreken.

De volgende weken zullen enorm belangrijk zijn in het beheersen van de epidemie. De taak van de huisarts is hierin cruciaal zowel in de triage van de patiënten als in de zorg van de patiënten die thuis uitzieken. Een goede triage en adequate zorg in de thuissituatie zal bepalend zijn of de zorgcapaciteit in het ziekenhuis zal volstaan of niet.

Wij begrijpen dat het voor sommige huisartsen moeilijk is om huisbezoeken af te leggen (bv. door een gebrek aan beschermingsmateriaal) om de situatie van de patiënten in te schatten of op te volgen. Toch willen we met aandrang vragen om dan afspraken te maken met collega’s of op het niveau van de huisartsenkring manieren uit te werken om deze patiënten wel te zien. Doorverwijzen naar de spoeddiensten zal tot capaciteitsproblemen op de spoed leiden.

Op onze website vindt u een voorbeeld van een samenwerkingsprotocol, dat kan dienen om lokale afspraken tussen kringen en ziekenhuizen vast te leggen.

Wij beseffen dat er de volgende weken heel veel gevraagd zal worden van de huisartsen en de huisartsenkringen, maar uw inzet zal cruciaal zijn in het bestrijden van de epidemie. Indien u nog vragen hebt, kunt u ook steeds terecht op: corona@domusmedica.be.

Met collegiale groeten

Dr. Roel Van Giel, Voorzitter Domus Medica

Namens de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
Dr. Paul Pardon, Chief medical officer
Pedro Facon, Directeur-generaal Gezondheidszorg

Namens het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid
Dr. Dirk Wildemeersch, Teamverantwoordelijke Infectieziektebestrijding en Vaccinatie
Dr. Dirk Dewolf, Administrateur-generaal