Elektronisch voorschrift verplicht vanaf 2020

22 nov 2018

Het Verzekeringscomité keurde het ontwerp van uitvoeringsbesluit goed waardoor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen aan ambulante patiënten verplicht wordt vanaf 1 januari 2020.

Eind oktober van dit jaar maakten ongeveer 17 000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift op te stellen. Zij zijn in totaal goed voor ongeveer 5,5 miljoen voorschriften. Zowel het aantal voorschrijvers als het aantal voorschriften blijven toenemen. 

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde onlangs het uitvoeringsbesluit goed waardoor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen aan ambulante patiënten verplicht wordt vanaf 1 januari 2020. Deze verplichting geldt voor ambulante geneesmiddelenvoorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw) in het kabinet van de voorschrijver of tijdens een ambulante consultatie in het ziekenhuis of een andere instelling zoals een huisartsenwachtpost. De verplichting heeft betrekking op geneesmiddelen (voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding) ongeacht op ze terugbetaald worden of niet.

Er gelden wel enkele uitzonderingen op de verplichting. Huisartsen die op 1 januari 2020 64 jaar of ouder zijn vallen niet onder de verplichting. Ook voor voorschriften opgesteld tijdens een huisbezoek, geldt de verplichting niet. En ook wanneer er overmacht in het spel is, valt de verplichting weg. Onder overmacht verstaat het Riziv bijvoorbeeld geneesmiddelen die worden voorgeschreven in het kader van dringende medische hulp, wanneer er geen tweevoudige authenticatie van de voorschrijver mogelijk is of bij technische problemen. Begin volgend jaar krijgen alle voorschrijvers en apothekers een omzendbrief waarin meer gedetailleerde informatie wordt gegeven over het verplichte elektronisch voorschrijven.

Filip Ceulemans