Euthanasie piekt

5 mrt 2020

In 2019 werd in België (officieel) 2655 maal euthanasie uitgevoerd. Het hoogste aantal ooit. De Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie oordeelde dat alle ontvangen verklaringen voldeden aan de essentiële eisen van de wet en stuurde er dan ook geen enkel voor verder onderzoek door naar de procureur des konings.

De cijfers die de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie deze week bekendmaakte, hebben betrekking op de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. In deze periode werd 2655 maal een geval van euthanasie geregistreerd. Dat is een stijging met 12,5% in vergelijking met het voorgaande jaar. Meer dan driekwart van de geregistreerde euthanasiegevallen deed zich voor in Vlaanderen (77,3%). Vooral oudere patiënten krijgen een positief antwoord op hun euthanasievraag: 67,8% is ouder dan 70 jaar, 39,3% ouder dan 80 jaar. Patiënten jonger dan 40 jaar blijven met 1,5% een zeldzaamheid. Eén registratiedocument betrof de euthanasie van een oordeelsbekwame minderjarige patiënt.

Euthanasie wordt het vaakst uitgevoerd in de thuissituatie (43,8%), maar het aantal gevallen in een ziekenhuis ligt er niet echt ver vandaan (38,3%). Euthanasie in een woon-zorgcentrum neemt toe (15,9%). In iets meer dan vier gevallen op vijf (83,1%) verwacht de arts het overlijden binnen afzienbare tijd en is er sprake van een terminale patiënt. Bij een meerderheid van de patiënten werd zowel lichamelijk als psychisch lijden waargenomen (82,8%). Dit lijden was steeds het gevolg van één of meerdere ernstige en ongeneeslijke aandoeningen. In één procent van de gevallen werd de euthanasie uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring en dit bij patiënten die onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn waren.

In iets meer dan een derde van de gevallen werd de euthanasie uitgevoerd door een specialist (34,1%). De huisarts is goed voor net iets minder dan een derde van de gevallen (31,6%). Daarna komen nog Leif-artsen (26,6%) en palliatief artsen (7,7%). De hoedanigheid van de tweede verplicht te raadplegen arts bij een niet-terminale patiënt is netjes verdeeld tussen psychiaters (50,9%) en huisartsen (49,1%).

De voornaamste aandoeningen die aan de basis van een uitgevoerde euthanasie liggen, zijn:

  • kanker (62,5%)
  • polypathologie (17,3%)
  • ziekten van het zenuwstelsel (8,7%)
  • ziekten van het bloedsomloopstelsel (3,4%)
  • ziekten van de luchtwegen (3,2%)
  • psychische gedragsstoornissen (1,8%)

Filip Ceulemans