FAGG roept op bijwerkingen te melden

Dinsdag (14 januari) lanceerde het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een onlineformulier waarmee zorgverstrekkers bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden.

Het onlineformulier voor zorgverstrekkers komt er nadat het FAGG in maart vorig jaar al een meldingsformulier voor patiënten lanceerde. De gele fiches die vroeger werden gebruikt, behoren definitief tot het verleden. Zorgverstrekkers wenden zich voortaan tot de website www.eenbijwerkingmelden.be

De nieuwe meldingsformulieren zijn logisch en gebruiksvriendelijk opgesteld en kunnen ook op mobiele apparaten als tablet en smartphone makkelijk gebruikt worden. De toegangsrechten zijn vereenvoudigd en een huisarts die een formulier indient, krijgt hiervan een ontvangstbevestiging via mail. Een samenvatting van de melding wordt in pdf-formaat beschikbaar gesteld.

Een verbeterde en geautomatiseerde versie van het formulier was volgens Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG noodzakelijk omdat de onderrapportering van bijwerkingen van geneesmiddelen een belangrijk aandachtspunt is en blijft van het FAGG. “Met deze nieuwe tools wil het agentschap alle gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aanmoedigen om meer bijwerkingen te melden. Hoe meer informatie onze experten krijgen over bijwerkingen, hoe meer ze de veiligheid van geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt kunnen verbeteren.”

Filip Ceulemans