Gardasil 9 slechts beperkt beschikbaar

De wereldwijde toename van de vraag naar het vaccin Gardasil 9 maakt dat de voorraden van het vaccin voor de preventie van het humaan papillomavirus momenteel beperkt zijn in ons land. Het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet daarom een update van de aanbevelingen aan voorschrijvers.

Sinds december 2019 is het vaccin Gardasil 9 beperkt beschikbaar in België. Deze situatie zal zeker nog aanhouden tot september 2020. Om op korte termijn een oplossing te zoeken voor het probleem richtte het FAGG binnen de werkgroep Onbeschikbaarheden een task force van experten bijeengeroepen. Zij formuleren een nieuwe aanbeveling voor voorschrijvers:

 • Reserveer de beschikbare vaccins voor de vaccinatie van patiënten tussen 9 en 14 jaar
 • Voor de vaccinatie van de doelgroep tussen 9 en 14 jaar gelden volgende regels:
  • Volg het schema met twee doses, behalve voor immunosuppressieve personen (drie doses)
  • Afhankelijk van de organisatorische haalbaarheid wordt aangeraden de tweede vaccinatiedosis in geval van een schema van twee doses uit te stellen tot bij voorkeur dertien maanden tussen twee doses
 • Voor de vaccinatie van de doelgroep tussen 15 en 26 jaar gelden volgende regels:
  • Stel de primovaccinatie uit of bied het alternatief Cervarix aan als de persoon dringend moet worden gevaccineerd
  • Bij personen die al een eerste dosis Gardasil 9 hebben gekregen, wordt de tweede en derde vaccinatiedosis best uitgesteld. De drie doses worden wel best bij voorkeur binnen het jaar toegediend

Wanneer het onmogelijk is de herhaalvaccinatie binnen het jaar uit te voeren omwille van de onbeschikbaarheid van het vaccin en het vaccinatieschema dus wordt onderbroken, moeten de reeds gekregen vaccins niet worden herhaald.

Filip Ceulemans