Geïntegreerde praktijkpremie: aanvraag kan tot 31 oktober

25 okt 2018

U hebt nog tot 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde.

Jaarlijks keert het Riziv huisartsen de zogenoemde geïntegreerde praktijkpremie uit. Dat is een forfaitair bedrag dat wordt uitbetaald om de werking van de praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor de premie volstaat het effectief actief te zijn als huisarts. De hoogte van de premie hangt af van een aantal voorwaarden.

 • 1500 euro in 2017
  • effectief actief als huisarts
  • geen gebruiker van een aanvaard softwarepakket of de drempel bereikt voor minder dan vier parameters inzake het gebruik van e-diensten
 • 3400 euro in 2017
  • effectief actief als huisarts
  • gebruiker van een aanvaard softwarepakket en de drempel bereikt voor vier of vijf parameters inzake het gebruik van e-diensten
  • voor eind 2017 een SUMEHR voor minder dan 400 verschillende patiënten
 • 3900 euro in 2017
  • effectief actief als huisarts
  • gebruiker van een aanvaard softwarepakket en de drempel bereikt voor vier of vijf parameters inzake het gebruik van e-diensten
  • voor eind 2017 een SUMEHR voor meer dan 400 verschillende patiënten
 • 4550 euro in 2017
  • effectief actief als huisarts
  • gebruiker van een aanvaard softwarepakket en de drempel bereikt voor de zes parameters inzake het gebruik van e-diensten
  • voor eind 2017 een SUMEHR voor minder dan 400 verschillende patiënten
 • 5050 euro in 2017
  • effectief actief als huisarts
  • gebruiker van een aanvaard softwarepakket en de drempel bereikt voor de zes parameters inzake het gebruik van e-diensten
  • voor eind 2017 een SUMEHR voor meer dan 400 verschillende patiënten

Voor 2018 variëren de forfaitaire bedragen tussen 1000 en 6000 euro. 

De premie voor 2017 dient ten laatste op 31 oktober aangevraagd te worden. De premie voor 2018 kan vanaf juli 2019 worden aangevraagd. Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van e-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens deze gegevens recht hebt. 

U hoeft vanaf het premiejaar 2017 geen XML-bestand meer op te laden dat is aangemaakt door uw softwarepakket. Gaat u niet akkoord met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging via dezelfde MyRiziv-module. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing. Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie 2017 van 1500 euro aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het formulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van het Riziv.

Filip Ceulemans