Geneesmiddelen prioritair naar Belgen

4 apr 2019

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vorige week een wet goed die bepaalt dat Belgische patiënten voorrang hebben bij het leveren van geneesmiddelen door groothandelaars. Op die manier wordt gepoogd het tekort aan sommige geneesmiddelen weg te werken.

Geneesmiddelen bestemd voor Belgische patiënten vinden niet altijd de weg naar de apotheek. Onaanvaardbaar vindt een meerderheid in het parlement die vorige week een wet goedkeurde die aan dat euvel moet verhelpen. Voortaan wordt het moeilijker om geneesmiddelen bestemd voor de Belgische markt naar het buitenland te verschepen om daar tegen een hogere prijs te worden verkocht. De wet verplicht groothandelaars-verdelers om prioriteit te geven aan de Belgische patiënt. 

Filip Ceulemans