Gevalsdefinitie en teststrategie bij zorgpersoneel

Voor personeel uit de zorgsector dat beroepsmatig in contact komt met risicogroepen voor een ernstig verloop van COVID-19 geldt er een specifieke definitie voor risicocontacten. Ook het moment van staalname is anders dan bij andere beroepsgroepen. Hieronder vatten we deze uitzonderingen samen.

Definitie risicocontacten

Hoog risico contacten of nauwe contacten

Een zorgverlener in contact met een COVID-19 patiënt tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5 m, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit). 

Laag risico contacten

Een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 m. 

Contacten zonder risico

Zorgverleners aan COVID-19 patiënten en laboratoriummedewerkers die stalen van COVID-19-gevallen hanteren en daarbij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, worden niet beschouwd als laag risico contacten.
Voor hen geldt wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en voor alle verplaatsingen buitenshuis een mondmasker in textiel te dragen.

Quarantaine

Hoog risico contacten of nauwe contacten

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners, kan werken per hoge uitzondering toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits:

  • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk. Voor zorgverleners moet adequate PBM gebruikt worden volgens de bestaande procedures (minstens chirurgisch masker, vanaf het betreden van de zorginstelling);
  • het naleven van een strikte handhygiëne;
  • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
  • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
  • het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
  • het niet reizen.

Testen

Hoog risico contacten of nauwe contacten

Asymptomatische nauwe contacten die beroepshalve contact zullen hebben met personen die een risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 moeten tussen dag 11 en 13 van de quarantaineperiode een test laten uitvoeren (na telefonisch contact met de huisarts). Dit om een asymptomatische infectie uit te sluiten.
Dit geldt ook voor de nauwe contacten die omwille van een personeelstekort verder blijven werken. De arts kan in overleg met de patiënt beslissen reeds een PCR test uit te voeren in de eerste week na blootstelling. In geval van een positief resultaat starten dan al de 7 dagen isolatie en kan ook contactonderzoek gestart worden. Bij negatief resultaat wordt de quarantaine ongewijzigd verder gezet. 

Steekkaart

Domus Medica maakte een steekkaart waarop de teststrategie overzichtelijk is weergegeven.

Download de steekkaart