Griep blijft op basisniveau

De incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen bleef tijdens de week van 28 oktober tot 3 november op het basisniveau.

De incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen blijft op het basisniveau (29 per 100 000 inwoners). Tijdens de herfstvakantie was er wel een stijging in de incidentie van huisartsconsultaties voor andere acute respiratoire infecties bij jonge kinderen (tot vier jaar) en een daling in de andere leeftijdsgroepen. 

Het aantal RSV-diagnoses stijgt. Het aantal bevestigde diagnoses van influenza is nog op basisniveau. Er zijn enkele sporadische bevestigde diagnoses, die in 55% positief waren voor influenza A en in 45% voor influenza B.

Filip Ceulemans