Griep is in het land, maar nog geen epidemie

De epidemische drempel voor de griepactiviteit werd in de week van 21 tot 27 januari voor het eerst dit griepseizoen overschreden. Van een griepepidemie – zoals sommigen schreven – is echter nog geen sprake. Daarvoor moet de drempel twee opeenvolgende weken worden overschreden.

Tussen 21 en27 januari raadpleegden ongeveer 198 patiënten per 100 000 inwoners hun huisarts voor een griepaal syndroom (koorts, hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn en/of vermoeidheid). Daarmee werd de epidemische drempel van 157 raadplegingen per 100 000 inwoners voor het eerst dit griepseizoen overschreden. Bovendien bleek 75% van de luchtwegstalen verzameld door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken positief te testen op influenza. Net als in andere Europese landen is in ons land vooral influenza type A in omloop, met een overwicht aan influenza A(H3N2)-virussen.

In sommige media dook meteen het bericht op dat er sprake is van een griepepidemie. Sciensano wijst erop dat er pas officieel sprake kan zijn van een griepepidemie wanneer er aan twee voorwaarden voldaan is: de epidemische drempel moet twee opeenvolgende weken worden overschreden en ten minste 20% van de respiratoire stalen moeten na analyse door Sciensano positief testen. De verwachting is wel dat Sciensano volgende week kan aankondigen dat er officieel sprake is van een griepepidemie. De ernst van de epidemie kan echter niet worden voorspeld. Meestal wordt een winter in België gekenmerkt door een epidemie die 3 tot 10% van de bevolking treft en gemiddeld acht weken duurt.

Filip Ceulemans