Griep neemt verder af

Hoewel er officieel nog steeds sprake is van een griepepidemie, lijkt ze over haar hoogtepunt heen.

Tussen 4 en 10 maart raadpleegden 314 mensen per 100 000 inwoners een huisarts met griepsymptomen. De incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen blijft stabiel bij jonge kinderen (0-4 jaar) en daalt in alle andere leeftijdsgroepen. 

Hoewel de ergste piek achter ons ligt, wordt de epidemische drempel van 157 raadplegingen nog steeds ruimschoots overschreden. 88% van de respiratoire stalen testten positief op het griepvirus. Er zijn hoofdzakelijk influenza A virussen in omloop, met een overwicht aan influenza A(H3N2) virussen.

Filip Ceulemans