Griep steekt voorzichtig de kop op

Het aantal gevallen van influenza begint stilaan toe te nemen, maar van een epidemie is nog geen sprake.

De incidentie van raadplegingen voor griepsyndromen steeg in de week van 14 tot 20 januari, maar blijft voorlopig wel onder de epidemische drempel. In week twee van 2019 bezochten 72 patiënten per 100 000 inwoners hun huisarts met een griepaal syndroom (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn of vermoeidheid). Vorige week liep dat op tot 87 per 100 000 inwoners. Een stijging, maar nog wel ruim onder de epidemische drempel die is vastgesteld op 157 raadplegingen per 100 000 inwoners. Om van een griepepidemie te spreken moet de drempel niet enkel tweemaal opeenvolgend worden overschreden, maar moet ook 20% van de onderzochte stalen positief testen op influenza. 

De huisartsenpeilpraktijken verzamelden negen respiratoire stalen waarvan er drie positief waren voor influenza A (niet gesubtypeerd). Ook de incidentie van andere acute respiratoire infecties stijgt bij kinderen.

Opmerkelijk: in Nederland spreekt men al van een griepepidemie die ondertussen zes weken duurt. Stopt het influenzavirus dan bij de grens? Toch niet. De criteria die Nederland hanteert om van een griepepidemie te spreken, zijn een pak strenger dan in België. De epidemische grens ligt daar op 51 per 100 000 inwoners. Vorige week registreerden de Nederlandse peilstations van Nivel 75 mensen met influenza-achtige aandoeningen per 100 000 inwoners. Volgens de Nederlandse norm zou ook in België al enkele weken een griepepidemie heersen.

Filip Ceulemans