Griepepidemie blijft stabiel

De griepepidemie houdt aan, maar wordt niet ernstiger.

In de week van 3 tot en met 9 februari bleef het aantal raadplegingen voor griepaal syndroom met 528 per 100 000 inwoners duidelijk boven de epidemische drempel. Er is echter geen sprake van een toename in vergelijking met de week voordien. De incidentie daalt zelfs licht in de leeftijdsgroep van 5 tot 14 jaar. 
In de peilpraktijken testte 50% van de respiratoire stalen positief voor het griepvirus. Het betrof voornamelijk influenza A (zowel subtype A(H1N1) als A(H3N2)) en een klein aantal influenza B/Victoria virussen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals acuut respiratoir falen ligt iets hoger dan normaal. Het aantal influenza-infecties gediagnosticeerd door de peillaboratoria stijgt. 

Onder de griepdiagnoses was 82% positief voor influenza A en 8% voor influenza B. De incidentie van huisartsenraadplegingen voor andere acute respiratoire infecties daalt licht en dat voor alle leeftijdsgroepen. Het aantal positieve laboratoriumtests voor RSV bereikt opnieuw het basisniveau.

Filip Ceulemans