Het team van Domus Medica werkt verder van thuis uit

17 mrt 2020

Uitzonderlijke situaties vereisen uitzonderlijke maatregelen. Ook het team van Domus Medica past zich aan om te helpen de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Vanaf woensdag 18/3 en voor de nabije toekomst zal ons tijdelijke kantoor in de het WZC Sint-Maria in de Vredestraat 93 in Berchem gesloten zijn.

  • De medewerkers van Domus Medica zullen meestal van thuis uit werken. Zij blijven steeds via e-mail bereikbaar.

  • Huisartsen kunnen vragen i.v.m. met de COVID-19 epidemie sturen naar corona@domusmedica.be

  • Alle andere vragen mogen naar info@domusmedica.be

  • Voor dringende vragen van huisartsen proberen we de komende weken ook een telefonische bereikbaarheid te verzekeren tussen 10 en 12 uur en 13 en 16 uur, op het gewone nummer: 03 425 76 76.

  • Vergaderingen binnen het team en met externen zullen we via videoconference doen of uitstellen.

  • Alle evenementen tot minstens 3 mei stellen we uit naar een latere datum. Hierover zullen we nog communiceren via de gebruikelijke kanalen.

  • Sinds het einde van de krokusvakantie verspreiden we haast dagelijks een bondige nieuwsbrief met actuele informatie. We zullen dit blijven doen zolang de situatie dit vereist. Huisartsen die hem nog niet ontvangen, kunnen erop intekenen door hun naam te sturen naar info@domusmedica.be.

Domus Medica staat dus ook de komende weken ten dienste van de huisartsen, maar alles zal weer net iets anders zijn. Het wordt even wennen. We willen ons alvast verontschuldigen moesten we hier of daar een mail wat later behandelen of een minder urgente vraag niet meteen opnemen.

We zullen prioriteit geven aan alle informatie i.v.m. de huidige COVID-19 epidemie. Sinds kort is er een wetenschappelijk comité, in samenwerking met de academische centra huisartsgeneeskunde om antwoorden op medische vragen te zoeken. Domus Medica staat voortdurend in contact met overheden en andere betrokken organisaties, waar we adviseren en de bezorgdheden van huisartsen signaleren. 

Het team van Domus Medica