HGR adviseert: Psychosociale opvang tijdens de covid-19 pandemie

De HGR heeft een advies opgesteld over psychische problemen als gevolg van de Covid-19-pandemie, hun waarschijnlijke verdere evolutie en de middelen om ze op middellange en lange termijn aan te pakken.

Dit advies is een overzicht van de literatuur over dit onderwerp en over collectieve noodsituaties. Het bevat informatie voor de overheid over maatregelen om de psychosociale zorg te optimaliseren. De aanbevelingen hebben betrekking op zowel de algemene bevolking als op de zorgverleners en andere ondersteuningsdiensten. De lockdown-maatregelen belangen immers iedereen aan, al is de impact (en dus het risico op meer stress en gevolgen op de lange termijn) groter voor bepaalde personen. Toch moeten deze aanbevelingen voor elke doelgroep anders vertaald worden.

De HGR adviseert om over de hele duur van de pandemie rekening te houden met de psychosociale aspecten. Dat is niet alleen belangrijk om de geestelijke gezondheidsproblemen bij de bevolking te beperken, maar ook om een betere opvolging van de richtlijnen te bevorderen.

Lees verder in het advies van de Hoge Gezondheidsraad