HPV-vaccinatie bij jongens is succesverhaal

Sinds dit schooljaar kunnen ook jongens een gratis vaccinatie tegen HPV krijgen. Een eerste evaluatie door het Agentschap Zorg en Gezondheid toont aan dat de campagne ongeveer evenveel succes heeft als die bij de meisjes.

Nadat meisjes al ettelijke jaren tijdens het eerste jaar van de humaniora een gratis vaccin tegen het Humaan Papillomavirus kunnen laten zetten, wordt sinds dit schooljaar (2019-2020) ook jongens de kans geboden hiervan te genieten. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar het verdubbelde aantal bestelde vaccins en de registratie van toegediende vaccins wijst er toch op dat ongeveer negen jongens op tien zich laten vaccineren. Dat is een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van de meisjes.

“We stellen vast dat er dit schooljaar al zo’n 78 000 HPV-vaccins besteld werden door de vaccinatoren”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Dat zijn al bijna dubbel zoveel bestellingen als vorig schooljaar, toen alleen nog de meisjes gevaccineerd werden. Die bestelde vaccins worden ook toegediend, zo zien we in de registraties, en tussen september en december werden ongeveer evenveel HPV-vaccinaties geregistreerd bij jongens als bij meisjes. Dat wijst erop dat we voor de jongens op een vergelijkbare vaccinatiegraad afstevenen als voor de meisjes, mogelijk naar de 90% dus, en dat al in het eerste jaar van vaccinatie.”

Filip Ceulemans