Hulpfonds voor softenonslachtoffers

De commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zette gisteren unaniem het licht op groen voor de oprichting van een hulpfonds voor de slachtoffers van thalidomide.

De oprichting van het Hulpfonds kent een geschiedenis van vallen en opstaan. Meerdere ministers beloofden al hier werk van te maken, maar door omstandigheden kwam het fonds er nooit. De val van de regering leek ook nu stokken in de wielen te steken, maar uiteindelijk werd in de commissie toch een oplossing gevonden om uit de impasse te raken. Concreet voorziet de wet volgende regeling:

  • Een enveloppe van vijf miljoen euro bestemd voor de toekenning van een eenmalige forfaitaire tussenkomst van 125 000 euro aan rechtstreekse slachtoffers. Binnen twee jaar wordt het resterende bedrag overgemaakt aan organisaties die de slachtoffers van thalidomide ondersteunen.
  • Een tussenkomst van 30 000 euro per ouder die nog leeft, indien het slachtoffer zelf reeds overleden is.
  • De bedragen zijn belastingvrij en hebben geen invloed op de eventuele toekenning van andere uitkeringen.
  • Om een snelle uitbetaling mogelijk te maken, werd een snelle en doeltreffende procedure voorzien zonder bijkomende medische onderzoeken. Bestaande bewijsstukken mogen worden aangevoerd. Slachtoffers hebben twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen.

Filip Ceulemans