Impulseopremie afgeschaft voor nieuwe collega’s

De Vlaamse regering besliste vrijdag om de premie af te schaffen voor artsen die zich vestigen in een huisartsarme zone en dit al vanaf 1 juli. Huisartsenvereniging Domus Medica dringt aan op een langere overgangsperiode zodat nieuwe collega’s, die op deze premie rekenden, hiermee rekening kunnen houden. 

In november 2019 kondigde de Vlaamse regering een aantal besparingen aan die ook huisartsen treffen. Zo zou bespaard worden op de Impulseo-fondsen, die huisartsen op drie manieren ondersteunen: 

  • een renteloze lening voor startende huisartsen van maximaal 15.000 euro; 
  • een vestigingspremie van 20.000 euro voor wie zich vestigt in een huisartsenarme zone; 
  • een tegemoetkoming voor de loonkosten van secretariaatsmedewerkers en telesecretariaat. 

De Vlaamse regering besliste vrijdag de tweede premie, met name de vestigingspremie, af te schaffen en dit vanaf 1 juli. Domus Medica heeft altijd aangedrongen op het maximaal vrijwaren van de Impulseo-middelen en is dan ook blij dat er geen besparingen komen op de tegemoetkoming voor praktijkassistentie en telesecretariaat. We betreuren wel dat de afschaffing van de vestigingspremie er komt zonder alternatief. 

Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat de vestigingspremie niet het beoogde resultaat gaf – en we deze maatregel dus enigszins begrijpen – zijn wij wel verbaasd door de snelheid van deze beslissing en de heel korte overgangsperiode. Onze nieuwe collega’s worden hierdoor voor een voldongen feit gesteld. Als huisartsenvereniging willen we er dan ook sterk op aandringen dat er een langere overgangsperiode komt alvorens de premie af te schaffen. 

Dit geeft ook de mogelijkheid om de beloofde extra investeringen in de overgebleven Impulseo-middelen uit te werken, zoals werd gesteld in de nota van de Vlaamse overheid. Hierin wordt o.a. aangekondigd om de tegemoetkoming voor de loonkosten uit te breiden naar andere disciplines, wat de eerstelijnszorg beter ondersteunt en sterker maakt om met de veranderingen in de gezondheidszorg (o.a. chronisch zieken) om te gaan. 

Een langere overgangsperiode is dus nodig om de beide hervormingen samen te realiseren. 

Wij dringen er dan ook op aan dat de Vlaamse overheid een langere overgangsperiode respecteert en de hervorming van de Impulseo-fondsen verder waarmaakt.