Infectieziekten: twee interessante documenten beschikbaar

28 okt 2010

Huisartsen krijgen dikwijls de vraag of een kind met deze of gene aandoening eigenlijk wel naar school mag. Of misschien moet de huisarts die aandoening wel ergens melden, maar waar ook weer?
Om antwoord te geven op deze vragen zijn er twee brochures beschikbaar die  daarbij kunnen helpen.

Het eerste is het Draaiboek Infectieziekten CLB. Opgesteld door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg,wordt in dit draaiboek ingegaan op een reeks van infectieziekten, volgens een vast model en gerangschikt in alfabetische orde, waarvoor de relevante wetenschappelijke informatie gebundeld wordt die CLB-medewerkers en scholen nodig hebben om hun profylaxebeleid kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Maar ook voor huisartsen is dit relevante informatie. Want mag deze kleuter met impetigo nu wel of niet naar school? Vind het antwoord in het draaiboek. Te downloaden via de site van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg.

Of u een bepaalde ziekte moet melden aan Toezicht Volksgezondheid komt u te weten op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

U kunt daar ook de Brochure Meldingsplichtige Infectieziekten downloaden (zie zijbalk rechts Publicaties). U kunt hem ook bestellen bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid van je provincie.