Informatie van het CLB over de scholen voor huisartsen

De start van het schooljaar komt er bijzonder snel aan. Met veel vragen van ouders, leerkrachten en scholen, enz. voor huisartsen. Om deze reden heeft het CLB samen met verschillende actoren informatie gebundeld voor huisartsen. In deze verschillende documenten staan beslisbomen voor kinderen op school, wie contactonderzoek doet in scholen en internaten, …

Beslisbomen voor kinderen op school

De VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beslisbomen (één voor kleuters en één voor kinderen in lager en secundair onderwijs) om ouders en scholen een antwoord te helpen vinden op de vraag of een kind al dan niet naar school mag indien het bepaalde ziekteklachten zou hebben of contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval. Zie https://www.vwvj.be/covid-19.

De CLB-arts doet het contactonderzoek in scholen en internaten

De CLB-arts start het contactonderzoek in de school/het internaat eenmaal het testresultaat van een leerling of personeelslid van de school/internaat is gekend. Indien de huisarts een sterk vermoeden heeft van een besmetting met COVID-19 kan hij uitzonderlijk contactonderzoek laten opstarten vooraleer het testresultaat gekend is. De huisarts dient hiervoor eFormulier 3 “COVID-19: Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van besmetting COVID-19” in te vullen en de CLB-arts te contacteren. Zo kan de CLB-arts uitzonderlijk het contactonderzoek op school starten vooraleer het testresultaat door de CLB-arts gekend is.  

De CLB-arts wordt meestal geïnformeerd over een positieve test via de ouders/school, vóór hij verwittigd wordt door het callcentrum. Aangezien de CLB-arts geen toegang heeft tot de testresultaten via COZO, zal hij indien het verhaal van de ouder/leerling of van het personeelslid van de school onduidelijk is, de huisarts contacteren om het testresultaat te kennen alvorens het contactonderzoek te starten. Zie stappenplan voor de schakel tussen huisarts – CLB-arts – contactonderzoek op school.

CLB informeert en adviseert na contact met een COVID-19 geval op school/internaat

De richtlijnen voor CLB’s adviseren om hoog-risico contacten (na contact op school/internaat) steeds persoonlijk te contacteren voor informatie over het risicovol contact en bijhorend advies. Voor laag-risico contacten kan een schriftelijke communicatie door CLB volstaan.

Geen SMS-code na nauw contact op school

Asymptomatische nauwe contacten ontvangen geen SMS code voor een test indien het contact plaatvond in een collectiviteit (i.c scholen/internaten). De brief die het CLB bezorgt aan nauwe contacten kan, indien nodig, als bewijs dienen voor de huisarts dat een test aanbevolen is. Voor brieven, zie https://www.vwvj.be/covid-19.

Hoe weet de huisarts dat een kleuter op school contact had met een bevestigd COVID-19 geval?

Asymptomatische nauwe contacten in lager en secundair onderwijs worden steeds getest. Kleuters niet. Kleuters die ziektesymptomen hebben, maar niet gehospitaliseerd worden of geen gezinsleden hebben die extra kwetsbaar zijn voor corona, hoeven enkel getest te worden als er contact is geweest met een bevestigd geval buiten het gezin (zie beslisboom). Als (de ouder van) de kleuter een brief heeft ontvangen van het CLB om te informeren dat de kleuter een hoog- of laag-risico-contact had op school, dan betekent dit dat er een contact geweest is op school met een bevestigd geval en dient de kleuter getest te worden. Vraag dus naar een eventueel contact (via brief of telefoon) door het CLB wanneer een kleuter zich aanmeldt op consultatie met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19. Dit helpt te bepalen of de kleuter al dan niet moet getest worden.