Jaarverslag HAK en subsidie centraal oproepnummer: deadline 31 mei 2019

18 dec 2018

Om erkend te blijven en in aanmerking te komen voor eventuele werkingssubsidies moet een huisartsenkring jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag opmaken.

De sjablonen m.b.t. subsidie centraal oproepnummer en de jaarverslagen huisartsenkringen voor 2019 zijn nu beschikbaar.

Noteer alvast volgende belangrijke wijzigingen:

 • Sjabloon inhoudelijk jaarverslag
  • Rapportage van aantal huisartsen op 01 januari 2019 per gemeente of wijk, deze rapportage zal gebruikt worden om de prioritaire zones te berekenen.
   • Gebruik hiervoor altijd de sjablonen registratie aantal huisartsen
    • Er is een afzonderlijk sjabloon te beschikking voor Antwerpen en Gent
  • Elk jaar wisselende vragen m.b.t. de taken
  • Eén optionele open vraag
  • Informatie omtrent financieel jaarverslag
 • Sjabloon financieel jaarverslag
  • Een volledige rapportage alle financiële inkomsten en uitgaven van de huisartsenkring zijn vereist om in aanmerking te komen voor subsidies.
   • Hetzij via een jaarrekening zoals neergelegd bij de nationale bank
   • Hetzij via het verplichte, volledig ingevulde sjabloon
  • Afspraken i.v.m. de reservevorming
   • Vanaf boekjaar 2018 transparante rapportage van de reserves in de interne boekhouding i.v.m. reserveopbouw.
   • De reservevorming volgt de regelgeving zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen d.d. 26/06/2015

Een volledige rapportage van alle inkomsten en uitgaven, alsook het inhoudelijk jaarverslag is een noodzakelijke voorwaarde opgelegd vanuit de Vlaamse regelgeving om in aanmerking te komen voor de subsidies.   In het kader van deze volledige rapportage, moet ook de volledige reservevorming gerapporteerd worden.

Indien een deel van deze reserves wordt opgebouwd met kringsubsidies (subsidie werkingsmiddelen en centraal oproepnummer), dient in de interne boekhouding duidelijk te worden gedocumenteerd voor welk bedrag en welke taak (zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen) deze middelen worden voorzien.

Deze verantwoordingsstukken moeten ter beschikking worden gehouden.  Opsturen met de jaarlijkse rapportage hoeft niet.

Op deze manier is er bij een grondige controle uitgevoerd door bv. de Zorginspectie voldoende transparantie en uniformiteit gecreëerd in de rapportage door de verschillende huisartsenkringen.

Deze jaarverslagen moeten voor 31 mei 2019 opgestuurd worden.

Bij vragen, aarzel niet om contact op te nemen met thomas.boeckx@zorg-en-gezondheid.be

In deze presentatie krijgt u ook wat meer uitleg: Presentatie ‘toelichting verslagen huisartsenkringen 2019’