Kankercentrum kijkt naar de toekomst

28 feb 2019

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de oprichting van het Kankercentrum van Sciensano blikken experts naar de toekomst en geven ze enkele aanbevelingen.

Tien jaar geleden – in 2009 – werd het Kankercentrum opgericht als één van de 32 acties van het nationale Kankerplan. De afgelopen jaren werden al veel stappen in de goede richting gezet (toekomstpact dat innovatieve therapieën sneller bij de patiënt brengt, opwaardering van de moleculaire diagnostiek, onco-freezing werd financieel mogelijk gemaakt, betere zorg door concentratie van complexe chirurgie en maatregelen voor de professionele re-integratie van kankerpatiënten), maar toch blijven er nog heel wat stappen te zetten. Sciensano klopte bij experts aan die enkele evoluties en uitdagingen op een rijtje zetten:

  • Tien jaar na de invoering van het Kankerplan moet een evaluatiekader worden uitgewerkt en moeten de verbeteringen effectief worden gemeten
  • Solidariteit blijft de basis voor de gezondheidszorg, niet alleen financieel maar ook digitaal. Delen van gezondheidsgegevens wordt de sleutel tot een betere en betaalbare zorg. Hiervoor moet een wettelijk kader worden uitgewerkt
  • Samenwerking in een multidisciplinaire context moet verder worden versterkt
  • Immunotherapie en gerichte therapieën zijn waardevolle medische innovaties, maar hun gebruik en betaalbaarheid moeten zorgvuldig worden opgevolgd onder meer door real-time registratie
  • Een goed kankerbeleid vereist een overkoepelende kwaliteitsaanpak. Het Kankercentrum kan hier een belangrijke rol in spelen

Filip Ceulemans