Maggie De Block: “Verzekeringscomité moet beter kunnen”

Minister Maggie De Block - foto ©EU2016 NL

In antwoord op vragen van nagenoeg alle parlementaire fracties in de commissie Volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dat het advies van het Verzekeringscomité over het budget “zowel inhoudelijk, budgettair al wettelijk beter moet”.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) kan zich duidelijk niet vinden in het advies van het Verzekeringscomité over het budget 2020. Een eerste bezwaar van de minister is van financiële aard: “Het volgen van het advies betekent dat het tekort op de begroting sterk zou groeien. We kunnen niet aanvaarden dat een factuur van meer dan 300 miljoen euro zonder meer zou worden doorgeschoven naar de overheid en de sociale zekerheid. Het Verzekeringscomité heeft ook niet de bevoegdheid om de door de Algemene Raad vastgestelde structurele blokkering zomaar op te heffen.”

Voorts vindt de minister dat het advies te weinig solide is omdat meerdere maatregelen niet zijn uitgewerkt. Bij de financiering van de ziekenhuizen stelt het Verzekeringscomité voor een bedrag van 101 miljoen euro voorstellen voor waar geen besparing of financiering tegenover staat. “Ik wil niet het risico lopen dat alle gemaakte en doorgeschoven putten in 2020 door de nieuwe regering zouden moeten worden bijgestuurd en zo de patiënt schade berokkenen. Wat er voor de patiënt in het advies is opgenomen, is onvoldoende. In het voorstel komt amper 19 miljoen euro van de voorgestelde niet-gedekte enveloppe van 101 miljoen voor nieuw beleid en investeringen ten goede van de patiënt in de vorm van nieuwe of bijkomende zorg. Dat is onvoldoende.”

Filip Ceulemans