Medisch geheim van minderjarige

De toepassing van de derdebetalersregeling kan belangrijk zijn om het medisch geheim van een minderjarige te garanderen. Dat stelt de Nationale Raad in een nieuw advies.

Stel: een minderjarige wil zijn rechten als patiënt autonoom uitoefenen. Dat impliceert dat zijn wettelijke vertegenwoordigers geen toegangsrecht hebben op informatie die gedekt is door het medisch geheim. In zo’n situatie dient vermeden te worden dat de vertegenwoordigers toch te weten komen dat de patiënt zorg kreeg toegediend, bijvoorbeeld door de terugbetaling door een verzekeringsinstelling of een invorderingsprocedure bij niet betaling. Dat risico kan worden vermeden door te kiezen voor de derdebetalersregeling.

Filip Ceulemans