Meer duidelijkheid over financiering van telefonische consulten en triagecentra

9 apr 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben huisartsen zich snel aangepast naar telefonische consultaties en consulten in triagepunten. Hoewel het Riziv de financiering van deze consulten snel in orde bracht, waren er in de praktijk wel enkele pijnpunten. Deze zijn nu, mede op aandringen van Domus Medica, door het Riziv aangepakt.

Door de snelle oplossingen in telefonische triage en de diversiteit aan triagecentra zijn er een aantal moeilijkheden op het werkveld ontstaan. Op aandringen van Domus Medica en het Kartel heeft het Riziv naar oplossingen gezocht. Voor de telefonische consulten zal een derde verstrekking worden gecreëerd en mag de verstrekking 101135 meer worden gebruikt. Voor de triagecentra zal de mogelijkheid worden voorzien om de honoraria centraal te innen. 

Verstrekkingen bij telefonische consulten

In ons bericht van 16 maart (link maken) schreven we dat er twee verstrekkingen zijn gemaakt voor de telefonische consulten in het kader van COVID-19. Al snel bleken er een aantal moeilijkheden te ontstaan.

101990 Advies met het oog op triage COVID-19

Tot op dit moment kan deze verstrekking (101990) maar één keer per patiënt worden gebruikt. Dit stelt huisartsen tijdens een wachtdienst voor problemen. Het is immers onmogelijk om te weten of de patiënt al tijdens de week met zijn of haar huisarts heeft gebeld.
Het Riziv zal daarom een bijkomende verstrekking creëren voor artsen in het kader van de wachtdienst.

101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg

In de regelgeving staat dat deze verstrekking (101135) één keer per patiënt om de zeven dagen gebruikt mag worden. Sommige patiënten hebben echter een strikte opvolging nodig, andere patiënten zijn ongerust en wensen hun huisarts meerdere keren per week te spreken, en bij chronische patiënten zijn vaak meerdere telefoons per week nodig. 

Het Riziv stelt daarom voor dat deze verstrekking voortaan vijf keer per maand gebruikt mag worden.

Financiering triagecentra

Ook wat de financiering van de triagecentra betreft, waren er een aantal knelpunten. Volgens de tekst van het Riziv wordt de huisarts individueel betaald, maar triagepunten kunnen ook kiezen voor een solidair systeem van financiering. Dit systeem moet behouden kunnen blijven. 

Om deze reden heeft Domus Medica voorgesteld om de totale som van de honoraria van de verzamelstaat in het triagepunt te ontvangen, zodat de triagecentra een verdere verdeling kunnen doen. Het Riziv heeft toegezegd om een mogelijkheid te voorzien om de honoraria centraal te innen. 

Signaleer uw bezorgdheden aan corona@domusmedica.be

Als huisartsenvereniging willen we tot slot iedere zorgverlener bedanken voor het vele harde werk in bijzondere en moeilijke omstandigheden. Voor Domus Medica is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en signalen te krijgen van het werkveld. Op deze manier kan er samen met de overheid naar oplossingen worden gezocht. 

Huisartsen kunnen met hun vragen of bemerkingen terecht op: corona@domusmedica.be.