Nieuwe tarieven vanaf januari 2019

De medicomut gaf begin deze week groen licht voor een verhoging van de ereloontarieven van artsen.

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen, beter gekend als de medicomut, bereikte maandagavond een akkoord over de verdeling van de indexmassa. Voor 2019 was een budget voorzien van 131,9 miljoen euro om de artsenhonoraria te indexeren. Dat komt ongeveer neer op een stijging van het budget van 1,45% naar een totaal van 8,4 miljard euro. Het vrijgekomen budget gaat grotendeels naar intellectuele prestaties, die gemiddeld met 3,33% toenemen. We zetten voor u de belangrijkste wijzigingen voor huisartsen op een rijtje:

  • Een raadpleging stijgt van 25,43 euro naar 26,28 euro
  • Een huisbezoek stijgt van 37,61 euro naar 38,86 euro
  • Een GMD kost voortaan 31 euro (was 30 euro)
  • Een GMD voor chronische patiënten stijgt van 55 euro naar 56,83 euro

Voor de patiënt verandert er enkel iets aan het remgeld voor een huisbezoek. Dat stijgt van 13,16 euro naar 13,60 euro. Het remgeld voor een raadpleging blijft wat het was en voor een GMD betaalt de patiënt nog steeds geen remgeld. Door 2,537 miljoen euro te besteden aan het GMD kan de doelgroep van het verhoogde GMD-honorarium worden uitgebreid.

Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel is tevreden dat er ongeveer 44% van de toegekende indexmassa naar de huisartsen gaat: “Wij zijn heel tevreden dat er binnen de medicomut geluisterd wordt naar ons pleidooi voor de toekenning van de index. Het verschil in inkomen tussen artsen die voornamelijk technische prestaties uitvoeren en artsen die hoofdzakelijk intellectuele prestaties leveren, is groot. Een index toekennen aan intellectuele prestaties is een middel om die ongelijkheid een stukje recht te zetten.”

Filip Ceulemans


Leden van Domus Medica kunnen de tarievenkaart downloaden van de website.