Op zoek naar een ziekenhuis? Overheid geeft overzicht

20 jun 2019

Om de zoektocht naar een ziekenhuis te vergemakkelijken, stelde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vorige week haar ‘dynamisch overzicht van de Belgische ziekenhuizen’ voor.

Op een kaart van België geeft de overheid een volledig overzicht van alle algemene acute en psychiatrische ziekenhuizen. Bij elk ziekenhuis geeft de website van de federale overheidsdienst gegevens over de erkenning, het statuut, het karakter en het soort ziekenhuis. De website geeft tevens aan welke overheid het ziekenhuis heeft erkend. Naast het adres vermeldt de site ook breedte- en lengtegraad van het ziekenhuis wat het zoeken via gps soms makkelijker maakt. 

Binnenkort pakt de federale overheidsdienst tevens uit met een kaart waarop de locatie staat van spoedgevallendiensten en een interactief overzicht van de diensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties waarover een ziekenhuis beschikt.

Filip Ceulemans