Overheid negeert huisartsenkringen

3 jul 2020

Domus Medica vraagt de Vlaamse overheid om nu juiste keuzes te maken en middelen vrij te maken voor de huisartsenkringen. Tijdens de pandemie hebben zij bewezen hoe essentieel zij zijn, o.a. in de oprichting en opvolging van test- en triagecentra. Investeren in de kringen is investeren in volksgezondheid.

De voorbije maanden hebben huisartsenkringen enorme inspanningen verricht om triagecentra en testingcentra op te zetten op lokaal niveau. Deze centra bleken essentieel te zijn in de strijd tegen het COVID-19-virus dat ons land nog steeds teistert. De huisartsenkringen werden in verschillende regio’s ondersteund door lokale overheden of andere zorgverleners, maar de (medische) coördinatie werd volledig door de lokale huisartsenkring op zich genomen. Dit systeem bleek te werken ondanks het totale gebrek aan erkenning door de overheid. Daarnaast zijn de huisartsenkringen de draaischijf geweest in het lokale overleg met ziekenhuizen, woonzorgcentra en de lokale besturen.

Op maandag 29 juni 2020 stuurde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een bericht aan de juist opgerichte zorgraden van de Eerstelijnszones met opdrachten over sensibilisering, ondersteuning en adviesverlening met de belofte van een extra financiële vergoeding. Een beslissing van de Vlaamse overheid zonder consultatie van stakeholders op het veld.

Het is voor Domus Medica onbegrijpelijk dat de slagkracht van de huisartsenkring in deze crisis niet erkend wordt. De COVID-19-epidemie is in eerste instantie een medische crisis, met heel wat secundaire gevolgen in andere domeinen. De huisartsenkringen hebben als eerste medisch aanspreekpunt een cruciale rol gespeeld in het beheersen van het medisch zorglandschap (eerste lijn/ziekenhuizen) en zullen dat blijven doen. Maar de overheid moet nu eindelijk na jarenlange besparingen fors investeren in de huisartsenkringen. De huisartsenkringen hebben bewezen de motor te zijn in de lokale organisatie van de medische zorg en een essentiële factor in de volksgezondheid. Investeren in huisartsenkringen is investeren in de ondersteuning van huisartsen, is investeren in de zorg voor patiënten.

Dit gaat dus over de fundamentele keuzes in de organisatie van de zorg. Wil de overheid dat de huisarts de medische spilfiguur in de eerste lijn is, dan ondersteunt ze de huisartsenkringen. Concreet vragen wij dat voor de hele periode van de COVID-epidemie er per triage/testcentra een extra financiering voor een coördinator voor de huisartsenkringen wordt toegekend die de kringbesturen kan ontlasten van de praktische taken (zoals personeelsbeleid, logistiek, ...) van de aansturing van de triage- en testcentra. Daarnaast vragen wij dat er terug structureel wordt geïnvesteerd in de huisartsenkringen door per 100 000 inwoners middelen te voorzien voor een kringcoördinator.

Een sterke huisartsenkring is de beste garantie voor een sterke eerstelijnszone en vice versa. Een sterke huisartsenkring is de beste garantie voor een optimale samenwerking huisartsgeneeskunde – ziekenhuis. Een sterke huisartsenkring is de beste garantie voor een goed aanbod aan huisartsgeneeskundige zorg in de regio.

Politiek is keuzes maken. De Vlaamse regering kan nu (binnen de elementen waarvoor zij bevoegd is) de woorden omzetten in daden en de huisarts de medische spilfiguur maken in de eerste lijn door het versterken van de huisartsenkringen.