Pharma R&D-platform als stimulans voor Biofarma in België

1 apr 2009
Eerste Minister Herman Van Rompuy bracht gisteren het pharma R&D-platform samen. De federale Vice-Eerste Ministers en de bevoegde ministers, de leiding van het geneesmiddelenagentschap FAGG en van het Riziv, en de vertegenwoordigers van de farmaceutische researchindustrie, met name de Health Science & Technology Group (Janssen Pharmaceutica, Pfizer, UCB en GSK), de voornaamste investeerders van de sector in België, en pharma.be vormen samen dit platform.

De overheid wil in dialoog met de vertegenwoordigers van de sector de thema's vastleggen die in de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt. Het gaat om investeringen, opleiding, Research & Development en productie en ook het geneesmiddelenbudget en de prijs- en terugbetalingvoorwaarden voor de innovatieve geneesmiddelen. Het platform wil een beleid uittekenen dat gunstig is voor de patiënten, voor de tewerkstelling en voor de economie van ons land.

Tegen de achtergrond van de huidige ernstige economische crisis erkent de regering de biofarmaceutische sector inderdaad als een sleutelsector van de Belgische kenniseconomie. Europa heeft al in 2003, tijdens de G10, de lidstaten opgeroepen om van Europa opnieuw de "apotheek van de wereld" te maken. Aangezien biofarma in België bijzonder sterk vertegenwoordigd is en tot de wereldtop behoort inzake R&D, productie, tewerkstelling en export, is het logisch dat de sector hier wordt aangemoedigd. Maar ook noodzakelijk omdat biofarmaceutische R&D steeds langer, duurder en risicovoller wordt. De overheid staat echter eveneens onder druk door de groeiende noden van de bevolking en de niet onbeperkte financiële middelen.      

De organisatie van het platform ligt in het verlengde van de positieve maatregelen die sedert 2006 werden genomen om de R&D-investeringen en innovatie in België te ondersteunen: onder meer fiscale stimulansen, de creatie van het geneesmiddelenagentschap, de biotech-clusters, en de regionale competiviteitspolen.   

De geneesmiddelensector kan inderdaad een positieve balans aan de staat voorleggen:  

  • De sector draagt meer bij tot de schatkist dan de terugbetaling van geneesmiddelen kost.
  • In 2008  heeft de sector 1,9 miljard euro geïnvesteerd in R&D in ons land. Daarmee is de sector de voornaamste privé-investeerder in R&D (40 % van de privé-investeringen waarvan 25 % intra muros) en levert de sector de belangrijkste Belgische bijdrage tot het behalen van de Lissabon-doelstellingen. Deze investeringen zijn onophoudelijk toegenomen sinds 1990, met gemiddeld een jaarlijkse groei van 15,7 %. De sector heeft bovendien in 2008 750 miljoen euro aan langetermijninvesteringen gedaan in infrastructuur. Bijna elk jaar kondigen biofarmaceutische bedrijven trouwens nieuwe investeringen aan in België.
  • Verder telde de sector in 2008 29.400 jobs (zonder de indirecte tewerkstelling, een veelvoud van dit aantal). De tewerkstelling groeit eveneens al 10 jaar lang onophoudelijk met gemiddeld 3,7 % per jaar, ondanks internationale herstructureringen. De sector is bovendien sterk gericht op hoogopgeleiden en stelt o.a. bijna 6000 onderzoekers tewerk. België heeft niet minder dan 33 biofarmaceutische productiesites.
  • Ons land is wereldwijd de op één na  grootste uitvoerder van geneesmiddelen.
  • Daarnaast wordt België vaak gekozen als gastland voor klinische studies (per capita wereldwijd en Europees leider inzake het aantal klinische studies fase 1 tot 3). Dit weerspiegelt het aanmoedigende kader, de kwaliteit van ons systeem en de bekwaamheid van de Belgische gezondheidsbeoefenaars, meer bepaald het hoge niveau van onze artsen, universiteiten en ziekenhuizen, alsook van onze biofarmaceutische bedrijven. Deze essentiële troeven van onze research zijn ook van grote waarde voor onze patiënten.

De sector is de bron van biofarmaceutische innovatie en creëert gezondheid. Researchcentra in België hebben 5 van de top 100 geneesmiddelen wereldwijd ontwikkeld en ons land heeft per capita wereldwijd de meeste geneesmiddelen in ontwikkeling. Dit beantwoordt aan de stijgende noden van onze bevolking, niet enkel vanwege de vergrijzing maar ook omdat vele vroeger dodelijke ziekten vandaag chronisch zijn geworden.

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van gezondheid. Onder meer met de preventie van ernstige ziekten, de voortdurende strijd tegen kanker en aids, en de vele neurodegeneratieve ziekten die steeds vaker de oudsten onder ons treffen. Onder de aanmoediging van farmaceutische innovatie verstaat men ook de preventie, de verzachting, de behandeling en de genezing van patiënten, die nieuwe en verbeterde therapieën verwachten op tal van domeinen. De overheid kiest al voor die richting met recente initiatieven zoals het kankerplan en het programma ‘prioriteit aan chronisch zieken'.

(Bio)Farmaceutische innovatie helpt bovendien grotere uitgaven voor de maatschappij te vermijden (operaties, ziekenhuisverblijven, ziekteverzuim,...).

Het is daarom noodzakelijk om samen weloverwogen beslissingen te vinden om de toegang tot innovaties te stimuleren, ook al zijn er financiële beperkingen die dwingen tot beheersing van de uitgaven. De sector begrijpt de omvang van de uitdagingen van de overheid en is steeds een betrouwbare partner geweest.

Met  het platform wil men een goed evenwicht vinden tussen deze uitdagingen en het enorme potentieel van de sector als motor van een gedegen relancebeleid in de kenniseconomie. Samen met de wetenschappelijke en medische wereld kunnen wij ook in de toekomst bijdragen tot gezondheid, economische groei en jobcreatie.