Recht om te vergeten goedgekeurd

14 feb 2019

Wie genezen is van een ernstige medische aandoening zoals kanker, heeft het ‘recht om vergeten te worden’. Dat besliste de kamercommissie Bedrijfsleven begin deze week.

Mensen die genezen zijn van een ernstige medische aandoening zoals kanker, krijgen bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering vaak een bijkomende premie in de maag gesplitst of worden in bepaalde gevallen zelfs botweg geweigerd. Een situatie die al langer een doorn in het oog is van patiënten- en consumentenorganisaties en waar een maatregel van de commissie Bedrijfsleven een einde moet aan maken. De commissie keurde begin deze week een maatregel goed waarin een wettelijk kader wordt uitgewerkt voor een ‘recht om vergeten te worden’. Voortaan geldt als principe dat bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bepaalde delen van de medische voorgeschiedenis vergeten moeten worden.

Het nieuwe wettelijk kader voorziet dat een verzekeraar geen rekening meer mag houden bij zijn risicobeoordeling, met aandoeningen waarvan de kandidaat-verzekeringsnemer al tien jaar genezen is. Dat betekent dat de verzekeraar de kandidaat-verzekeringsnemer niet meer mag weigeren op basis van die aandoening of een bijpremie mag aanrekenen. De termijn begint te lopen vanaf de datum waarop de behandeling succesvol werd beëindigd en er geen herval is opgetreden. Voor minderjarigen wordt de periode teruggebracht tot vijf jaar. Bovendien kan het Opvolgingsbureau, met ondersteuning van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor specifieke aandoeningen nog kortere termijnen voorzien.

Filip Ceulemans