Regels maximumfactuur gewijzigd

1 aug 2019

Vanaf dit jaar wordt voor de bepaling van de maximumfactuur rekening gehouden met het gezinsinkomen van twee jaar eerder. Voorheen was dat het inkomen van drie jaar eerder.

De inkomens-maximumfactuur (MAF) is een systeem waarvoor iedereen in aanmerking komt en waarbij het maximumbedrag variabel is. Het hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen. Tot 2018 werd hiervoor rekening gehouden met het gezinsinkomen van drie jaar eerder. Sinds dit jaar wordt gekeken naar het gezinsinkomen van twee jaar eerder. Voor een gezinsinkomen lager dan 19.003, 90 euro geldt een maximumbedrag van 477,54 euro. Dat bedrag loopt stelselmatig op naargelang het inkomen:

  • 19.003,90 tot 29.214,93 euro => 689,78 euro
  • 29.214,94 tot 39.426,00 euro => 1.061,20 euro
  • 39.426,01 tot 49.211,59 euro => 1.485,68 euro
  • Vanaf 49.211,60 euro => 1.910,16 euro

Naast de inkomens-MAF bestaan er nog drie andere systemen: de sociale MAF, de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar en de MAF voor chronisch zieken. Een patiënt die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, heeft in principe recht op de sociale MAF. Voor dit jaar werd die vastgelegd op 477,54 euro. De bijkomende bescherming voor kinderen jonger dan 19 jaar leidt tot een maximumfactuur van 689,78 euro. Ten slotte is er de MAF voor chronische zieken, voor dit jaar vastgelegd op 106,12 euro. 

Filip Ceulemans