Registratie van huisartsengroeperingen

21 okt 2010

g-stempelOp 20 oktober is het Riziv gestart met de registratie van 'huisartsengroeperingen'. Dit ter voorbereiding van nieuwe regelgeving met betrekking tot het GMD en Zorgtrajecten (de fameuze 'afschaffing van de G-stempel'). Er werd een brief met de nodige documentatie naar alle huisartsen gestuurd. Op de website van het Riziv vindt u alle informatie over deze registratie. Hieronder lichten we er enkele onderwerpen uit.

Voordelen van registratie (bij ingang van de nieuwe regelgeving):

Voor de patiënt

Wanneer een huisartsengroepering door het Riziv geregistreerd is, heeft een patiënt in het kader van zijn GMD of zorgtraject bij iedere arts van de groepering dezelfde remgeldvoordelen. Het speelt dus geen rol welke huisarts binnen deze groepering het GMD geopend heeft of het zorgtraject-contract ondertekend heeft.

Voor de artsen in de huisartsengroepering

Wanneer een huisartsengroepering door het Riziv geregistreerd is, heeft een patiënt in het kader van zijn GMD of zorgtraject bij iedere arts van de groepering dezelfde remgeldvoordelen.  Voor wat betreft het GMD hoeft op het getuigschrift voor verstrekte hulp dus niet meer de letter G gevolgd door het Riziv-identificatienummer van de GMD-houdende arts te worden vermeld.

Daarnaast zullen de verzekeringsinstellingen een GMD van een patiënt administratief kunnen verlengen indien er in een verlengingsjaar een contact is geweest tussen deze patiënt en een andere huisarts binnen de geregistreerde huisartsengroepering dan de huisarts die het GMD van deze patiënt beheert.

Hoe registreren?

Om geregistreerd te worden, maakt de huisartsengroepering een aanvraag tot registratie aan het Riziv over. Deze aanvraag kan enkel gebeuren aan de hand van dit standaard registratieformulier (Word - 73 KB).

De aanvraag tot registratie is verplicht te ondertekenen door alle artsen binnen de groepering die een schriftelijk samenwerkingsakkoord hebben afgesloten.

De aanvraag tot registratie kan via de post, via fax of e-mail aan het Riziv worden overgemaakt.

adres:
Riziv, Dienst voor geneeskundige verzorging
Groeperingen Huisartsgeneeskunde
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
fax:
02/739.78.73
email: relameta@riziv.fgov.be

Moeten Haio's ook vermeld worden op het registratieformulier?

We stelden deze vraag aan het Riziv en kregen volgend antwoord:
"De HAIO moet vermeld worden op het registratiedocument en de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen moet worden bijgevoegd."

(bron: De website van het Riziv: http://riziv.fgov.be/care/nl/doctors/collaboration/regrouping/index.htm)

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerking tussen huisartsen is een thema waarrond Domus Medica heel wat ervaring heeft opgebouwd. U vindt meer informatie onder Huisarts & Samenwerking op deze site. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst kunt u bij ons opvragen (mail naar annemie.verwilt@domusmedica.be).