Riziv denkt na over hervorming nomenclatuur

Teams van de UGent, de ULB en Möbius gaan in opdracht van het Riziv aan de slag om een structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen uit te werken. Ze krijgen daarvoor vier jaar de tijd.

Dat het Riziv een project opstart om de nomenclatuur te hervormen, mag geen verbazing wekken. Al jarenlang hebben meerdere instanties er de mond van vol. Het regeerakkoord van de regering Michel stelde zich onder meer tot doel “de tarieven op transparante wijze af te stemmen op de reële kostprijs van de prestatie, de onverantwoorde verschillen in vergoeding tussen verschillende medische disciplines weg te werken en de intellectuele prestaties op te waarderen”. In het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsloten voor 2018-2019 wordt de vraag gesteld een onderzoeksteam te belasten met de uitwerking van voorstellen om een aantal doelstellingen te bereiken waaronder de verschillen in onredelijke erelonen tussen huisartsen en specialisten en specialisten onderling.

De hervorming van de nomenclatuur zoals het Riziv dat ziet, heeft vier concrete streefdoelen: de correctie van de onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen specialisten onderling; een update van de nomenclatuur en aanpassing aan de evoluties in de medische activiteit en de nieuwe modellen van zorgverlening (telegeneeskunde, multidisciplinaire zorg); een verbetering van de interne logica, de leesbaarheid en de transparantie van de nomenclatuur; en het invoeren van incentives die samenwerking en kwaliteit bevorderen.

Het project, dat vier jaar mag duren, omvat drie fases. In een eerste fase wordt werk gemaakt van een herstructurering en aanpassing van de omschrijving van de verstrekkingen. Fase twee omvat de vaststelling van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende verstrekkingen op basis van objectieve criteria. In de laatste fase worden de werkingskosten geëvalueerd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de medische verstrekkingen.

Filip Ceulemans