Samenwerking, modernisering en digitalisatie

27 jun 2019

Het jaarverslag van het Riziv, dat deze week werd gepubliceerd, is opgebouwd rond drie sleutelwoorden: samenwerking, modernisering en digitalisatie. 

De samenwerking waarvan sprake in het jaarverslag van het Riziv, heeft onder meer betrekking op het bundelen van de krachten door het Riziv, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ondanks hun verschillende statuten bundelen ze hun krachten “in een transversale oefening om een optimale beleids- en beheersmatige coherentie in het domein van de volksgezondheid en gezondheidszorg te realiseren”. Dankzij gegevensuitwisseling tussen het Riziv, de Federale overheidsdienst Financiën en de ziekenfondsen werd een proactieve gegevensstroom gecreëerd om mogelijke rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming op te sporen.

Met het oog op de verhuis naar het Galilée-gebouw startte het Riziv vorig jaar een verregaand traject van digitalisering. “Digitaal werken en samenwerken is enerzijds een basisvoorwaarde om de principes van flex desk, clean desk en plaats- en tijdsonafhankelijk werken in onze nieuwe werkomgeving te kunnen toepassen, maar is anderzijds ook een middel om onze klanten een nog betere en directere dienstverlening te bieden”, aldus het Riziv.

In het jaarverslag blikt het Riziv ook terug op de invoering van een nieuwe tool voor de analyse van medische praktijkvariaties. Het Riziv publiceert een nieuw type verslagen die per medisch thema de verschillen wil identificeren op het gebied van medische praktijkvoering. Deze verslagen zijn voor iedereen (arts en patiënt) te raadplegen. In april van dit jaar publiceerde het Riziv een reeks analyseverslagen die betrekking hebben op een veertigtal thema’s. Elk verslag focust op een bepaald medisch thema, ongeacht of dit preventief, diagnostisch of curatief is of te maken heeft met de follow-up. Elk verslag bevat een (gestandaardiseerde) analyse (van de populatie van verzekerde Belgen) die de praktijkvariaties belicht vanuit verschillende perspectieven: geslacht, leeftijd, sociaal statuut, type van behandeling, geografisch aspect, keuze en evolutie van de technieken.

Filip Ceulemans