“Schrijf geen maagdelijkheidsattesten uit”

28 feb 2019

De Nationale Raad van de Orde der Artsen sluit zich aan bij een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie en roept artsen op geen maagdelijkheidstesten uit te voeren of maagdelijkheidsgetuigschriften af te leveren.

In oktober van vorig jaar publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een mee door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties  voor de rechten van de mens en UN Women ondertekende verklaring waarin een halt wordt toegeroepen aan maagdelijkheidstesten en dito getuigschriften. De Nationale Raad van de Orde der Artsen sluit zich bij deze verklaring aan en vindt het niet gerechtvaardigd in te gaan op een dergelijke vraag. Om die beslissing te staven, haalt de Nationale Raad diverse redenen aan:

  • Puur medisch gezien is het op basis van een klinisch onderzoek niet mogelijk met zekerheid te verklaren dat iemand nooit geslachtsverkeer had
  • Nog op medisch vlak heeft de handeling geen enkel nut voor de gezond, is ze niet relevant vanuit wetenschappelijk oogpunt en kan ze dramatische gevolgen hebben voor het welzijn van de patiënte
  • Vaak worden de onderzoeken gevraagd door een derde persoon en dat zonder respect voor de persoonlijke intimiteit en het recht op privacy van de betrokken persoon. Ze kunnen dat ervaren als een daad van agressie
  • Dergelijke onderzoeken brengen discriminatie met zich mee tussen mannen en vrouwen. De seksuele relaties van mannen ontsnappen aan dit soort evaluatie

De Nationale Raad wijst er ten slotte op dat er een verschil bestaat tussen maagdelijkheidstesten en -getuigenissen en onderzoek dat in een forensisch kader wordt gedaan bij slachtoffers van seksuele agressie of verkrachting. Het vaststellen van seksueel geweld behoort tot de bevoegdheid van de gerechtelijke geneeskunde en moet worden verricht in omstandigheden die de persoon eerbiedigen en door speciaal hiervoor opgeleide beoefenaars. Alleen op de manier kunnen alle mogelijke bewijselementen worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het gerecht zonder dat het slachtoffer meerdere onderzoeken moet ondergaan omdat die in eerste instantie oppervlakkig of onvolledig werden uitgevoerd.

Filip Ceulemans