Sciensano en Flanders Vaccine ontwikkelen vaccins op Europees niveau

Onlangs ging het TRANSVAC-DS-project van start. 25 partners uit elf Europese landen, waaronder Sciensano en Flanders Vaccine, werken er samen aan onderzoek en ontwikkeling van vaccins.

Het TRANSVAC-DS-project (Design study for European vaccine infrastructure) is een project dat 25 partners van wetenschappelijke instellingen uit elf Europese landen samenbrengt om een permanente infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling voor vaccinatieontwikkeling op poten te zetten in Europa. Vanuit België nemen Sciensano en Flanders Vaccine aan de tafel plaats. De Covid-9-pandemie maakte de voorbije maanden pijnlijk duidelijk hoe belangrijk onderzoek en ontwikkeling van vaccins wel is. Dat wisten we uiteraard al uit het verleden vermits vaccins erin slaagden aandoeningen als pokken en binnenkort polio de wereld uit te helpen. 

Het TRANSVAC-DS-project loopt gedurende twee jaar en wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Sciensano zal in het project advies geven over vaccingerelateerde regels en voorschriften waarbij specifiek wordt gefocust op tekortkomingen, beperkingen, behoeften en kansen. Ook ethische aspecten zoals het beperken van dierproeven en het verwerken van persoonsgegevens komen aan bod. Flanders Vaccine zal zich vooral toeleggen op de communicatie over en de verspreiding van de resultaten van het project.

Filip Ceulemans