Sociaal statuut gaat digitaal

21 nov 2019

Vanaf volgend jaar wil het Riziv het beheer van het sociaal statuut digitaliseren en deels automatiseren. 

InfoSS, zo heet het project van het Riziv dat vanaf volgend jaar moet leiden tot een gedigitaliseerd en geautomatiseerd beheer van het sociaal statuut. Om het sociaal statuut aan te vragen moet de arts momenteel per premiejaar een papieren aanvraagformulier overmaken. Bij de aanvraag voor een sociaal voordeel ondertekent ook de verzekeringsonderneming met wie de zorgverlener een contract heeft afgesloten het formulier. 

Door het InfoSS-project moeten de papieren informatiestromen grotendeels verdwijnen. Het beheer van het sociaal statuut moet zo veel mogelijk worden geautomatiseerd, zodat de zorgverleners zo weinig mogelijk individuele acties moeten ondernemen. Om dat te bereiken worden de Riziv-gegevens onder andere gekoppeld aan andere gegevensbronnen, zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Wat verandert er concreet voor de arts die een sociaal statuut aanvraagt?

  • Er moet geen papieren formulier meer worden overgemaakt aan het Riziv.
  • De digitale contracten zijn online te raadplegen.
  • Per premiejaar kan het evaluatieresultaat worden geraadpleegd. In de meeste gevallen moet er vervolgens geen actie meer worden ondernomen. Als uit het evaluatieresultaat blijkt dat de arts recht heeft op de premie, volgt de betaling immers automatisch.

Artsen komen wel pas in een tweede fase in het project terecht. Apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen krijgen in de loop van het tweede kwartaal van 2020 online toegang tot hun dossier. Voor hen wordt het papieren aanvraagformulier afgeschaft vanaf premiejaar 2019. Artsen en tandartsen krijgen begin 2021 toegang tot hun online dossier dat dan betrekking heeft op premiejaar 2020. Het papieren aanvraagformulier verdwijnt voor hen vanaf het premiejaar 2020. Omdat het Riziv voor artsen en tandartsen in 2019 de papieren aanvraagformulieren met betrekking tot 2019 verwerkt, geldt voor hen geen aanvraagprocedure in 2020. 

Filip Ceulemans