Sociaal statuut: wat te doen?

31 mrt 2016

Het Riziv stuurt alle artsen die zich aangesloten hebben bij het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen, een brief in verband met het aanvragen van het sociaal statuut.

Een arts die volledig is toegetreden tot het akkoord dat artsen en ziekenfondsen eind vorig jaar afsloten, heeft recht op een sociaal statuut dat voor 2015 4535 euro bedraagt. Bij gedeeltelijke toetreding zakt dat tot 2200 euro. Deze bedragen gelden wanneer het bedrag gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee de arts een contract heeft afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst. Een arts kan er ook voor kiezen een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving te reserveren bij het Riziv. In dat geval zet de Rijksdienst 5558,66 euro opzij voor een rustpensioen en 4632,34 euro voor een overlevingspensioen.

Om in aanmerking te komen voor het sociaal statuut moet aan drie voorwaarden voldaan worden. In de eerste plaats moet de arts – zoals al aangegeven – toegetreden zijn tot het huidige akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Dat kan zowel volledig als gedeeltelijk waarbij aan het Riziv wordt meegedeeld waar en wanneer volgens de conventietarieven wordt gewerkt. Een tweede voorwaarde is dat de arts voor het volledige jaar tot de conventie toetreedt. Voor startende artsen die bijvoorbeeld pas in het najaar voor het eerst toetreden, wordt een herberekening gemaakt op basis van het aantal nog resterende dagen. Ten derde dient de arts zijn activiteit in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ook effectief uit te oefenen.

Momenteel verstuurt het Riziv de artsen die zijn toegetreden, een aanvraagformulier waarop de artsen een keuze kunnen maken tussen het reserveren van het recht op een pensioen of een contract voor een vervangingsinkomen bij een erkende instelling. Kiest de arts voor de eerste optie, dan moet hij het aanvraagformulier ingevuld terugsturen (volledige voorkant en vak A op de achterzijde). Kiest de arts voor een contract bij een erkende instelling, dan moeten zowel de arts als de verzekeringsonderneming het formulier invullen (volledige voorkant en de achterzijde uitgezonderd vak A).

De aanvraag moet ten laatste op 30 juni toekomen bij het Riziv (Dienst voor Geneeskundige Verzorging, Afdeling artsen en tandartsen, Tervurenlaan 211 in 1150 Brussel).


Zie ook: de website van het Riziv