Stel gezondheidszorg niet uit en bel je huisarts!

1 apr 2020

Vanmorgen heeft dr. Steven Van Gucht in zijn dagelijkse briefing nog eens patiënten opgeroepen om hun noodzakelijke zorg niet uit te stellen.

Als huisartsen kunnen wij deze oproep alleen maar ten volle ondersteunen. Het baart ons enorme zorgen dat we merken dat patiënten met andere klachten dan deze gerelateerd aan COVID-19, geen contact opnemen met hun huisarts.

Nochtans is de hele reorganisatie van de huisartsenpraktijken, met onder andere telefonische triage en onderzoeken in triagepunten, net bedoeld om ook ruimte te maken voor de chronische en dringende reguliere zorg.

Wij willen benadrukken dat patiënten in veilige omstandigheden in de huisartsenpraktijk gezien kunnen worden. Daarom willen wij nogmaals onze oproep herhalen om de noodzakelijke zorg niet uit te stellen. Uitstel van telefonisch contact kan snel tot verergering van bepaalde ziekten leiden met een moeilijkere behandeling en langer herstel tot gevolg.

De gouden regel blijft dus:

Als je klachten hebt (welke klacht het ook mag zijn), bel je huisarts.