Steunfonds Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep (PRaag)

29 mrt 2018

De ‘Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep’ (PRaag) heeft in samenwerking met Domus Medica dit voorjaar een steunfonds opgericht. Met dit steunfonds wil PRaag het thema ‘veiligheid van zorgverleners’ blijvend onder de aandacht houden.

Op aandringen van PRaag werden al een aantal concrete veiligheidsinitiatieven genomen. Om de veiligheid van zorgverleners verder te verhogen zijn echter nog meer maatregelen nodig.

Daarom wil het steunfonds jaarlijks een prijs uitreiken voor:

  • het beste lokale veiligheidsinitiatief van huisartsenkringen;
  • de beste masterthesis over een veiligheidsgerelateerd onderwerp.

PRaag vraagt uw financiële steun om dit mogelijk te maken. De middelen van het steunfonds zullen uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van de jaarlijkse prijzen en andere veiligheidsinitiatieven voor zorgverleners. Het beheer van de middelen en het geven van lezingen aan huisartsenkringen blijven volledig vrijwillig en gratis. De eerste uitreiking van de veiligheidsprijs zal plaatsvinden op de jaarlijkse kringvergadering van zaterdag 8 december 2018.

Wilt u dit initiatief mee steunen? Stort dan individueel, als praktijk, huisartsenkring of vereniging van zorgverleners een vrije bijdrage op rekeningnummer BE31 6451 0166 7755, t.a.v. Domus Medica vzw, met vermelding ‘Steun PRaag + naam arts, praktijk, kring.

PRaag dankt u alvast voor uw bijdrage.

Dr. Sophie Roelandt en dr. Ralph Pacqueu, stichters PRaag
Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica


Zie ook: