Straffe taal van De Block over Riziv-nummers

31 jan 2019

Een interview van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op de RTBf over de artsenquota zorgt voor communautaire hoogspanning.

“Ik maak geen bijkomende Riziv-nummers vrij voor overtallige Franstalige geneeskundestudenten zolang er geen efficiënte filter wordt ingevoerd voor het aantal studenten dat de studies kan aanvatten aan Franstalige universiteiten.” Met die uitspraak tijdens een interview op RTBf ontketende minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een heuse storm ten zuiden van de taalgrens. Het probleem van het teveel aan artsen dat afstudeert aan Franstalige universiteiten, sleept al lang aan en lijkt actueler dan ooit.

Vlaanderen besliste al vele jaren terug het aantal studenten geneeskunde te beperken tot het aantal Nederlandstalige artsen dat op het einde van de studies een Riziv-nummer krijgt. In Franstalig België was er weinig animo om ook een toegangsexamen te organiseren. Sinds 2017 organiseert de Franse gemeenschap toch schoorvoetend een ingangsexamen. Ondanks het toegangsexamen lieten de Franstalige universiteiten het dubbele aantal studenten toe van het aantal beschikbare Riziv-nummers. De Block kan daar niet mee lachen en deelde Jean-Claude Marcourt (PS), minister van Hoger Onderwijs in de Franstalige gemeenschap, mee dat ze niet zinnens is extra Riziv-nummers vrij te maken om het overtal te compenseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd in deze pre-electorale tijden.

Filip Ceulemans