Stuifmeelseizoen van start

Het griepseizoen heeft zijn piek nog niet bereikt, maar toch is het stuifmeelseizoen 2020 al van start gegaan, met dank aan het milde weer. Het nationale aerobiologisch surveillancenetwerk van Sciensano stelde de eerste stuifmeelkorrels van els en hazelaar in de lucht vast. 

Het milde weer zorgt ervoor dat de katjes van de els en de hazelaar rijp zijn en kleine hoeveelheden stuifmeel vrijgeven in de lucht. “Het stuifmeel van deze bomen is klaar om te worden verspreid. Bij gunstige weersomstandigheden kunnen de stuifmeelconcentraties snel toenemen. Dit was vooral dit weekend het geval, toen op zaterdag een eerste stuifmeelpiek werd waargenomen”, legt Marijke Hendrickx, wetenschappelijk medewerker van de dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano, uit. “Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de stuifmeelconcentraties zullen worden gehandhaafd of verder zullen toenemen. De regen slaat het stuifmeel neer op de grond en dat leidt tot een daling van de stuifmeelconcentraties in de lucht.”

Metingen sinds 1982 tonen aan dat het stuifmeelseizoen van els en hazelaar gemiddeld eind januari van start gaat. De bomen zijn er dit jaar dus ruim twee weken vroeger bij dan gebruikelijk. Hoewel de geproduceerde hoeveelheden stuifmeel in de loop der jaren zijn toegenomen, is het onmogelijk te voorspellen of het seizoen 2020 van de els en de hazelaar net zo intens zal zijn als het seizoen 2019. Vorig jaar werden er twee absolute records opgetekend. Voor de hazelaar waren de seizoenshoeveelheden veel hoger dan die van 2018 (dat was al een recordjaar sinds het begin van de metingen). In principe hebben deze bomen één tot meerdere jaren ‘rust’ nodig voordat ze dergelijke stuifmeelhoeveelheden kunnen reproduceren. Het tweede record is dat van de els, waarvoor de seizoenshoeveelheden in 2019 ook het hoogste waren sinds het begin van de metingen.

Filip Ceulemans