Tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal

Op het verzekeringscomité van 29 juni werd na verschillende overlegmomenten een voorstel goedgekeurd voor een tussenkomst in de kosten van het beschermingsmateriaal. Artsen zullen een bedrag krijgen van 2,5 euro per fysiek contact met een maximum aantal contacten van 200 per maand. Medische huizen krijgen een forfaitaire tussenkomst van 500 euro per maand. De ziekenfondsen zullen deze tegemoetkoming rechtstreek betalen op basis van het aantal contacten. Deze tegemoetkoming geldt vanaf mei tot en met 31 augustus 2020. Deze periode kan nog verder verlengd worden.

Sinds het begin van deze coronacrisis heeft Domus Medica op diverse fora geijverd voor een financiële tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal. Afgelopen maandag heeft het verzekeringscomité de principes voor de tussenkomst in aankopen beschermingsmateriaal voor zorgverleners dan definitief goedgekeurd. De tegemoetkoming is er voor elke zorgverlener ongeacht of hij geconventioneerd is of niet. Het verbod om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal blijft van toepassing. Er is gekozen voor een globale ondersteuning voor alle getroffen zorgverleners, waarbij rekening gehouden wordt met de specificiteit van elk beroep. 

De tussenkomst van maximum 500 euro per maand dient om in een optimale bescherming te kunnen voorzien bij een fysiek contact. Het kan gaan om het aankopen van handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en -spray,… 

Volgende kernprincipes zijn goedgekeurd.

  • Dit is een tijdelijke maatregel van 04/05/2020 tot 31/08/2020 met de mogelijkheid tot verlenging.
  • Voor artsen geldt 2,5 euro per fysiek contact tussen patiënt en zorgverlener.
  • De financiële tussenkomst per contact wordt maximaal 200 keer per kalendermaand verleend.
  • De tussenkomst is niet verschuldigd voor verstrekkingen aangerekend door een ziekenhuis (behalve voor klinisch psychologen en orthopedagogen).
  • Voor artsen in medische huizen is een forfait van 500 euro per maand voorzien. 
  • Het gaat om een eenmalige uitbetaling door de verzekeringsinstellingen ten laatste op 31/12/2020.