2004; 33e jaargang

01 januari 04

Communicatie tussen arts en patiënt en hun perceptie van ziekte-erns, copingsgedrag en sociale ondersteuning

-

Is er een verband?
M. Deveugele, A. Derese, J. De Maeseneer
Deze studie onderzocht het communicatieve gedrag van Vlaamse huisartsen en hun patiënten en ging na in welke mate de perceptie van copinggedrag, ernst van de klachten en sociale ondersteuning de artspatiëntcommunicatie beïnvloeden.
Huisarts Nu 2004;33(1):7-17

Lees meer

Diagnose van urologische kanker in de huisartsenpraktijk

-

De waarde van macroscopische hematurie
R. Bruyninckx, F. Buntinx, B. Aertgeerts, V. Van Casteren
Macroscopische hematurie is in de huisartsenpraktijk een veelvoorkomende aanmeldingsklacht en kan bovendien een waarschuwingsteken zijn van een urologische kanker. Deze studie onderzocht de waarde ervan voor de diagnose van urologische kanker in de huisartsenpraktijk.
Huisarts Nu 2004;33(1):18-24

Lees meer

Daling van de incidentie van beroerte en TIA

-

Verslag van de Belgische peilpraktijken
F. Buntinx, D. Devroey, V. Van Casteren
Tijdens vier registratieperioden van één jaar tussen 1984 en 1999 werd in het Belgisch huisartsenpeilpraktijkennetwerk de globale en leeftijd- en geslachtsspecifieke incidentie van beroerte en TIA onderzocht. U leest hier de resultaten.
Huisarts Nu 2004;33(1):25-30

Lees meer

Is er samenwerking in de thuiszorg?

-

Evaluatie in het SIT ThuisGezondheidsZorg regio Mortsel
M. Avonts, J. Heeren, B. Van Remoortere, J. De Lepeleire
In 2001 inventariseerde het SIT regio Mortsel (Antwerpen) voor ieder lopend zorgenplan de pathologieën, aanwezige steunfiguren, taken per betrokken discipline en de onderlinge samenwerking tussen de hulpverleners, met als doel de zorg te optimaliseren. Een kort verslag.
Huisarts Nu 2004;33(1):31-34

Lees meer

Arts-patiëntcommunicatie in de huisartsenpraktijk

-

Observationele studie in zes Europese landen

M. Deveugele

Er is reeds veel onderzoek verricht naar de arts-patiëntcommunicatie, maar dit is het eerste op zo’n grote schaal. Doctoranda Myriam Deveugele toonde aan dat de huisarts-patiëntcommunicatie over verschillende Europese landen heen veel gemeen heeft. Daarnaast blijken het systeem van gezondheidszorg en de plaats van de huisarts hierin een belangrijke rol te spelen. Haar proefschrift ‘Doctor-patient communication in general practice; an observational study in six European countries’ wordt hier besproken en becommentarieerd door Anselm Derese, promotor van het proefschrift, huisarts in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt en hoofddocent aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de Universiteit Gent.
Huisarts Nu 2004;33(1):35-37

Lees meer

Het Elektronisch Medisch Dossier

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
P. Verdonck, J. Strobbe, J. Steenackers, P. Van Royen, et al.
Wat noteer ik in mijn Elektronisch Medisch Dossier (EMD), waarvoor en hoe gebruik ik het EMD in de praktijk en hoe orden ik mijn gegevens het best? Deze aanbeveling tracht op deze vragen een antwoord te formuleren.
Huisarts Nu 2004;33(2):58-70

Lees meer

Realiteitsoriënteringstherapie (ROT) bij dementie

-

De PICO-methode toegepast in de praktijk
J. Colin, S. Coenen
In navolging van onze reeks, waagde één van onze lezers zich aan het schrijven van een PICO over het effect van realiteitsoriënteringstherapie bij een matig tot ernstigedementerende patiënt.
Huisarts Nu 2004;33(2):82-84

Lees meer

Evolutie van praktijkparameters over 50 jaar

-

Aanwijzing van veranderde patiënt en huisartsopstelling
J. De Loof
Gedurende 50 jaar registreerde Jef De Loof op een opmerkelijk actieve manier gegevens in de eigen praktijk. De resultaten ervan werden reeds voorgesteld op het vierde Eerstelijnssymposium en leest u hier in een kort verslag.
Huisarts Nu 2004;33(2):85-87

Lees meer

Acute dyusurie bij niet-zwangere vrouwen

-

Diagnose en therapie in de huisartsenpraktijk

T. Christiaens

Huisartsen moeten al te vaak een beroep doen op onderzoek uit de tweede lijn om de diagnose en behandeling van eenvoudige pathologieën te motiveren. Dit geldt ook voor cystitis. Doctorandus Thierry Christiaens onderzocht de lacunes voor het beleid van cystitis in de eerste lijn. De resultaten ervan kunnen we lezen in zijn proefschrift. Dit wordt hier becommentarieerd door Paul Van Royen, professor huisartsgeneeskunde aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen.
Huisarts Nu 2004:33(2):88-90

Lees meer

Klinische logica: een nieuwe strategie

-

Editoriaal
H. Van Puymbroeck
Tijdens het afgelopen decennium hebben de leden van de werkgroep Medische Besliskunde van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) intensief gewerkt aan de theoretische onderbouw van hun nieuwe strategie, de ‘klinische logica’. Inmiddels werd deze ook praktisch uitgetest op verschillende opleidingsniveaus: ‘basisopleiding tot arts’, ‘voortgezette opleiding tot huisarts’, ‘bijeenkomsten van stagemeesters’ en ‘nascholingen van gevestigde huisartsen’.
Huisarts Nu 2004;33(3):118

Lees meer

Klinische logica als antwoord op diagnostische onzekerheid

-

Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks
H. Van Puymbroeck, J. De Wachter, F. Blanckaert, J. Boeckx, et al.
Wat gebeurt er in het brein van artsen als ze een patiënt zien met een klacht? Dit artikel beschrijft hoe de arts vanuit een centraal aandachtspunt of niet-pluisklacht een diagnostisch landschap kan uittekenen en hoe hij bepaalde diagnostische valkuilen uit de weg kan gaan.
Huisarts Nu 2004;33(3):119-122

Lees meer

Klinische logica (deel 1)

-

Van aanmelding(sklacht) tot diagnostisch landschap
H. Van Puymbroeck, J. De Wachter, F. Blanckaert, J. Boeckx, et al.
Wat gebeurt er in het brein van artsen als ze een patiënt zien met een klacht? Dit artikel beschrijft hoe de arts vanuit een centraal aandachtspunt of niet-pluisklacht een diagnostisch landschap kan uittekenen en hoe hij bepaalde diagnostische valkuilen uit de weg kan gaan.
Huisarts Nu 2004;33(3):123-130

Lees meer

Terugbetaalde prestatie voor zieke kinderen

-

Huisartsen versus kinderartsen
L. Cannoodt, R. Lombaerts
Dit artikel analyseert het spanningsveld tussen huisarts en kinderarts en breekt een lans voor een nauwere samenwerking tussen beiden in de ambulante zorg van zieke kinderen.
Huisarts Nu 2004;33(3):137-141

Lees meer

Samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen in Oost-Brabant

-

Een explorerend pilootproject
L. Cannoodt, K. Vervaeren, J. De Lepeleire

Dit kleinschalig onderzoek peilde naar de kwaliteit van de samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen in Oost-Brabant.
Huisarts Nu 2004;33(3):142-146
 download66.21 KB

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/H33_3_6_samenwerking_artsen.pdf{/pdf}

Lees meer

Doeltreffendheid van inentingscampagnes tegen influenza

-

Vergelijking tussen twee Europese systemen in één praktijk
R. Remmen, R. Seuntjens, V. Vriens, C. Lesaffer, I. Hermann, et al.
In 2000 werd in één groepspraktijk aan de Belgisch-Nederlandse grens de impact van Nederlandse en Belgische vaccinatiestrategieën onderzocht.
Huisarts Nu 2004;33(3):147-151

Lees meer

HPV-detectie op zelfafgenomen vaginaal materiaal: alternatief voor het uitstrijkje?

-

Vergelijking van HPV-prevalentie in vagina en cervix.
M. Baay, V. Verhoeven, K. Wouters
Deze studie vergeleek de HPV-prevalentie in vagina en cervix na afname door de arts en diende als voorloper van een onderzoek naar de geschiktheid van zelfafgenomen vaginaal materiaal voor HPV-detectie.
Huisarts Nu 2004;33(3):152-154

Lees meer

Arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's in een groepspraktijk

-

Invloed van afkomst en opleidingsniveau.
D. Van Duppen, A. Eykens, F. Goossens
Dit onderzoek ging in één groepspraktijk na hoe vaak arbeidgerelateerde risico's voorkomen bij de actieve mannelijke patiënten en of er een verschil is tussen allochtone en autochtone werknemers.
Huisarts Nu 2004;33(3):155-156

Lees meer

Actieve opsporing van Chlamydia trachomatis in de huisartsenpraktijk

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
V. Verhoeven, D. Avonts, L. Peremans, M. Ieven, S. Coenen
De laatste jaren wordt een stijging van het aantal chlamydia-infecties gerapporteerd. Hoewel zo'n infectie meestal asymptomatisch verloopt, zijn complicaties en sequellen frequent en ernstig. Door het asymptomatische verloop blijven de meeste gevallen van chlamydia nog ongediagnosticeerd. Screening is daarom belangrijk. Deze aanbeveling wil huisartsen de nodige achtergrondinformatie geven om aan doelgerichte chlamydia- screening te doen.
Huisarts Nu 2004;33(4):182-200

Lees meer

Klinische logica (deel 2)

-

Van diagnostisch landschap naar diagnose
H. Van Puymbroeck, J. Boeckx, F. Blanckaert, R. Bruyninckx, et al.
In dit tweede artikel van de reeks Klinische logica gaan de auteurs aan de slag met één werkhypothese uit het diagnostisch landschap van de voorbeeldcasus van vorig artikel, namelijk 'meningitis';. Zij belichten het proces van de hypotheseaftasting, onderzoeken hoe de bevindingen 'koorts', 'hoofdpijn', 'niet braken' en 'nekstijfheid'; zich verhouden tot de werkhypothese 'meningitis'; en berekenen ten slotte de finale nakans op deze ziekte.
Huisarts Nu 2004;33(4):201-214

Lees meer

Klinische logica (deel 3)

-

Van diagnose naar een beslissing tot hulpaanbod
H. Van Puymbroeck, J. Boeckx, F. Blanckaert, R. Bruyninckx, et al.
In dit derde artikel van de reeks Klinische logica nemen de auteurs de overgang van diagnosestelling naar verder beleid onder de loep.
Huisarts Nu 2004;33(5):246-258

Lees meer

De kracht van het helend gesprek (deel 1)

-

Eerste niveau van empathie: steunend luisteren en reflecteren
M. Leijssen
Het empathische gesprek is een basisvaardigheid die iedere arts zou moeten aanwenden om een juister inzicht te verwerven van wat er met zijn patiënt aan de hand is.
Huisarts Nu 2004;33(5):259-262

Lees meer

Stoppen met roken: taak voor arts en patiënt

-

De Cochrane Collaboration en patiënteninformatie
A. Van den Bruel, F. Cools, E. Vermeire, F. Buntinx, B. Aertgeerts
Dit achtste artikel van de PICO-reeks belicht de patiëntensite van de Cochrane Collaboration en gaat na wat het effect is van bupropion ten opzichte van placebo bij stoppen met roken.
Huisarts Nu 2004;33(5):263-268

Lees meer

Allergie voor wespen- en bijengif

-

Een niet te missen diagnose in de huisartsenpraktijk
D. Ebo
Dit artikel besteedt bijzondere aandacht aan de identificatie van patiënten met een wespen- of bijengifallergie.
Huisarts Nu 2004;33(5):269-272

Lees meer

Collegiale consultatie tussen huisarts en psychiater

-

Sleutelelement in de aanpak van depressie
I. De Coster, C. Van Audenhove, M. Goetinck, H. van den Ameele
In dit artikel leest u de resultaten van een onderzoek over collegiale consultatie tussen huisartsen en psychiaters in de regio Brugge.
Huisarts Nu 2004;33(5):273-280

Lees meer

Cardiovasculair risico bij patiënten met wittejashypertansie en constante hypertensie

-

Een vergelijkend onderzoek
H. Celis, J. Staessen, L. Thijs, F. Buntinx, M. De Buyzere, et al.
Deze studie onderzocht het verschil in cardiovasculaire prognose tussen wittejashypertensieven en constant hypertensieven.
Huisarts Nu 2004;33(5):281-286

Lees meer

Lagere incidentie van bovenste luchtweginfecties bij huisartsen in vergelijking met hun patiënten

-

Resultaten van een retrospectieve cohortstudie
B. Michiels, D. Avonts, P. Van Royen, J. Denekens, J-C. Van der Auwera
Lopen huisartsen meer kans op een symptomatische infectie dan hun patiënten? Op deze vraag zocht deze studie een antwoord.
Huisarts Nu 2004;33(5):287-290

Lees meer

Implementatie van Evidence-Based Medicine in de Vlaamse huisartsenpraktijk

-

Kwalitatief onderzoek op basis van focusgroepen.
K. Hannes, M. Leys, B. Aertgeerts, E. Vermeire, F. Buntinx, A-M. Depoorter
Als huisartsen goede geneeskunde willen bedrijven, dan kunnen ze niet omheen de Evidence-Based Medicine (EBM). Nochtans staan heel wat praktische problemen een goede implementatie van EBM in de weg. Dit onderzoek inventariseerde de knelpunten die Vlaamse huisartsen hierbij ervaren en reikt een classificatiemodel aan dat als basis kan worden gebruikt om de implementatie van EBM in de huisartsenpraktijk op verschillende niveaus te bevorderen.

Huisarts Nu 2004;33(5):291-294

Lees meer

Academic Detailing in de huisartsenpraktijk

-

Haalbaarheid en aanvaardbaarheid van onafhankelijke artsenbezoeken
I. Janssens, H. Habraken, K. Soenen, M. van Driel
Academic Detailing is een strategie waarbij een onafhankelijke artsenbezoeker op wetenschappelijke evidentie gestoelde geneesmiddeleninformatie aan de huisarts verstrekt. Deze strategie wordt in de internationale literatuur geprezen om de gunstige invloed die ze uitoefent op het voorschrijfgedrag van artsen. In navolging van een pilootstudie in de Gentse regio, onderzocht een project in de regio’s Groot-Brugge en het zuidoosten van Oost-Vlaanderen in hoeverre Academic Detailing haalbaar is en door huisartsen wordt aanvaard.
Huisarts Nu 2004;33(5):295-298

Lees meer

Klinische logica (slot)

-

Ruis in het diagnistisch denken
H. Van Puymbroeck, F. Blanckaert, J. Boeckx, R. Bruyninckx, et al.
In dit laatste artikel van de reeks Klinische logica belichten de auteurs de meest voorkomende cognitieve fouten tijdens het diagnostische denkproces. Hierbij geven ze ons een aantal praktische tips om deze fouten te leren zien en voorzien.
Huisarts Nu 2004;33(6):322-335

Lees meer

De kracht van het helend gesprek (deel 2)

-

Tweede niveau van empathie: expliciteren van onderliggende cognities, motivaties en gevoelens
M. Leijssen
Dit tweede artikel van de reeks over het empathische gesprek onthult het tweede empathieniveau in een arts-patiëntrelatie: de arts geeft uitdrukking aan wat impliciet aanwezig is in het gedrag van de patiënt, hetgeen een nieuw licht kan werpen op de diagnose en het belevings- en verwerkingsproces van de patiënt kan 'deblokkeren'.
Huisarts Nu 2004;33(6):336-338

Lees meer

Secundaire preventie van colorectale kanker

-

Haalbaar voor de huisarts?
W. Florus, K. Lauwers, P. Wyffels
Dit praktijkproject gaat na of screening naar colorectale kanker (CRC) voor huisartsen haalbaar is. De nadruk wordt gelegd op de vaak moeilijke taak van de huisarts om preventie bij zijn patiënten aan te kaarten. Preventie is een na te streven doel, maar leidt soms ook tot valse gerustheid.
Huisarts Nu 2004;33(6):344-348

Lees meer

Seksueel gedrag bij Marokaanse immigranten van de tweede generatie

-

Balancerend tussen traditionele houdingen en veilig vrijen.
K. Hendrickx, E. Lodewijckx, P. Van Royen, J. Denekens
Hoe moet de huisarts omgaan met migrantenjongeren als het gaat over delicate thema's zoals voorhuwelijkse betrekkingen, veilig vrijen, anticonceptie, preventie van SOA en aids? Via focusgroependiscussies met Marokkaanse jongeren uit een jongerencentrum en een huisartsenpraktijk in Antwerpen, trachtten de onderzoekers inzicht te krijgen in hoe zij over deze onderwerpen denken.
Huisarts Nu 2004;33(6):349-356

Lees meer

Hebben arbeidsomstandigheden een belangrijke invloed op de aanmeldingsklacht?

-

Resultaten van een registratieproject
A. Van Linden, F. Goossens, D. Van Duppen, J. Neirinckx, L. Seuntjens, S. Blancke
Dit project registreerde in een groepspraktijk te Deurne bij Antwerpen de beroepsanamnese van haar werkende patiënten en ging na of de arbeidsomstandigheden een mogelijke invloed hebben op hun aanmeldingsklacht. Uit de resultaten blijkt dat iedere patiënt was blootgesteld aan gemiddeld meer dan één beroepsgebonden gezondheidsrisico. Er werd bij een groot aantal patiënten bovendien een verband vermoed tussen deze risico’s en de aanmeldingsklacht.
Huisarts Nu 2004;33(6):357-358

Lees meer

Aanlegprocedure van Graseby MS26 spuitdrijver in een palliatieve setting

-

Een beschrijvend explorerend onderzoek.
D. Al Marchohi, S. Singh, I. Hermann, B. Van den Eynden, P. Van Royen.
De palliatieve zorgverlening hecht uitermate veel belang aan een optimale pijn- en symptoomcontrole. Wanneer orale of rectale toediening niet meer mogelijk is, gebruiken vele Vlaamse palliatieve eenheden en netwerken de Graseby MS 26 spuitdrijver. Voor de aanleg ervan bestaan echter geen standaardprocedures. Dit onderzoek wilde via participerende observatie nagaan hoe de aanleg van deze spuitdrijver nu verloopt en van daaruit een aanbeveling opstellen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Huisarts Nu 2004;33(6):359-360

Lees meer

Beroepsanamnese in de huisartsenpraktijk ondergeregistreerd?

-

Resultaten van een kwaliteitsbevorderend onderzoek
G. Asman
Artsen houden over het algemeen te weinig rekening met de werksituatie van hun patiënten. Nochtans spelen beroepsfactoren een aanzienlijke rol in het ontstaan van morbiditeit en mortaliteit. Hoe zit het in de groepspraktijk Geneeskunde voor het Volk te Zelzate?
Huisarts Nu 2004;33(7):388-392

Lees meer

De kracht van het helend gesprek (deel 3)

-

Derde niveau van empathie: dieper gravende en meer confronterende empathie.
M. Leijssen
De arts is in zijn beleid aangewezen op wat de patiënt of diens familie hem vertelt. En dat strookt niet altijd met de ware toedracht van het probleem. Een dieper gravende en meer confronterende vorm van empathie kan de arts helpen om te achterhalen wat er echt aan de hand is.
Huisarts Nu 2004;33(7):393-396

Lees meer

Zorgcontinuïteit in de eerste lijn

-

Maakt het iets uit voor de totale kostprijs van de gezondheidszorg?
J. De Maeseneer, L. De Prins, C. Gosset, J. Heyerick
Wat zijn de gevolgen van 'medical shopping' voor het prijskaartje van de gezondheidszorg? Deze studie onderzocht of er in België een verband is tussen zorgcontinuïteit (trouw aan één huisarts) en de totale kostprijs van medische zorgverlening.
Huisarts Nu 2004;33(7):397-402

Lees meer

Zijn huisartsen van Mars en patiënten van Venus?

-

Barrières en moeilijkheden in SOI-counseling
V. Verhoeven, K. Bovijn, A. Helder, L. Peremans, I. Hermann, P. Van Royen, J. Denekens, D. Avonts
Ondanks de herhaalde boodschappen voor veilige seks, blijft het aantal seksueel overdraagbare infecties (SOI's) toenemen. Huisartsen dragen bijgevolg een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van gezond seksueel gedrag bij hun patiënten. Maar waarom loopt dit niet altijd gesmeerd?
Huisarts Nu 2004;33(7):403-408

Lees meer

Euthanasie: een medisch handeling of niet?

-

Resultaten van een registratieproject
E. De Keyser, M. Magits, L. Deliens
Om de onduidelijkheden omtrent het euthanaserend handelen van de arts weg te werken, is het van belang te weten of euthanasie een medische handeling is of niet. Dit maakt een groot verschil uit, vooral voor artsen die in ziekenhuisverband een verzoek tot euthanasie in overweging willen nemen.
Huisarts Nu 2004;33(7):409-410

Lees meer

Is iedereen met chronische ziekte ook chronisch ziek?

-

Implicaties voor het sociale zekerheidssysteem
J. De Lepeleire, J. Heyrman
Welke impact hebben chronische ziekten? Hoe definiëren we een chronische ziekte en wie is chronisch ziek? Wie kent het label 'chronisch' toe? En waarmee moet de overheid rekening houden bij het bepalen van tegemoetkomingen aan deze groep patiënten?
Huisarts Nu 2004;33(7):438-445

Lees meer

De kracht van het helend gesprek (slot)

-

Reveleren van nieuwe betekenissen
M. Leijssen
Disfunctioneel lijkend probleemgedrag kan in een andere context begrijpelijk worden. Mits sensitieve afstemming kan een arts aan het gedrag van zijn patiënt een zinvolle betekenis geven en hem zo motiveren om zijn probleem aan te pakken.
Huisarts Nu 2004;33(7):446-449

Lees meer

Appreciatie van predispositietests voor borstkanker door ex-borstkankerpatiënten

-

Een verkennend kwalitatief onderzoek
J. Adams
Door de huidige gezondheidsmoraal en het belang van de genetische factor in het ontstaan van ziekte worden patiënten onder druk gezet om zich genetisch te laten testen. Maar zijn patiënten wel mee met deze evolutie?
Huisarts Nu 2004;33(7):450-456

Lees meer

HIV-tests zonder medeweten van patiënten in België

-

Een nationale prospectieve registratie gedurende acht jaar
V. Van Casteren, D. Devroey, A. Sasse, S. Wallyn
Artsen die een HIV-test uitvoeren zonder toestemming van de patiënt, kunnen burgerrechtelijk, strafrechtelijk en onder disciplinaire jurisdictie worden vervolgd. Hoe vaak doen artsen dat?
Huisarts Nu 2004;33(7):457-463

Lees meer

Netwerkvorming tussen huisartsen, patiëntenorganisaties en specialisten

-

Evaluatie van het huisartsennetwerk voor HIV-zorg in Antwerpen
N. van Verseveld, R. Engels, T. Hoerée, T. Van Haegenborgh, D. Avonts
In 1999 werd in Antwerpen een HIV-netwerk voor huisartsen opgericht. De werking ervan werd onderzocht via een kwalitatieve vergelijkende analyse.
Huisarts Nu 2004;33(7):464-466

Lees meer

Waarderen Belgische huisartsen Belgische aanbevelingen?

-

Enquête naar het gebruik van EBM-instrumenten
V. Bouttin, G. Bruwier, S. Leconte, D. Paulus
In 2000 peilde de WVVH reeds naar de houding van Vlaamse huisartsen tegenover aanbevelingen. In 2002 nam haar zustervereniging, de SSMG, een gelijkaardig initiatief.
Huisarts Nu 2004;33(7):467-469

Lees meer

Hoe accuraat zijn gewone lepels voor de gebruiksdosering van medicatie?

-

Resultaten van een kleinschalig onderzoek.
N. Oelbrandt, P. Coolen, M. Malfait, L. Leyssens
Men heeft nog steeds de gewoonte om de medicatiedosis die een patiënt moet nemen, uit te drukken in soeplepels of koffielepels. Maar is dit wel zo betrouwbaar?
Huisarts Nu 2004;33(7):470-471

Lees meer

Editoriaal: Repetitio est mater studiorum?

-

M. Lemiengre
Aan dit goed gestoffeerde themanummer over het functioneren van LOK-groepen is maandenlang gewerkt. Wetenschappelijke bijdragen werden uitgevlooid en bijgeschaafd, we hebben gezocht naar getuigenissen van huisartsen uit de praktijk en ten slotte enkele opinieleiders de kans gegeven om hun mening te formuleren. Het geheel oogt mooi, waarvoor dank aan alle medewerkers. En toch zat ik als hoofdredacteur tijdens het hele proces met een steentje in mijn schoen.
Huisarts Nu 2004;33(9):495-497

Lees meer

Het leven zoals het is: De LOK

-

W. De Schepper, K. De Crem, L. Van Houdt, S. Van Bylen, et al.
Huisarts Nu 2004;33(9):498-506

Lees meer

LOK-groepen als leergroepen op het spanningsveld tussen theorie en praktijk

-

Verkenning van een denkkader\n
R. Bouwen, T. Hoerée, A. Dewulf
LOK-groepen zijn bedoeld als leergroepen; men tracht er de deelnemende artsen iets bij te brengen. Bij kennisoverdacht spelen verschillende aspecten een rol. Vooreerst: welke kennis wil men overbrengen? Ervaringskennis beklijft het meest en blijft het langst hangen, maar hoe komt men ertoe? Ten tweede: hoe vatbaar is de groep voor kennisopname? Elke groep doorloopt immers verschillende ontwikkelingsfasen. En ten slotte: welke begeleidingsstijl moet de LOK-moderator hanteren om de groep te motiveren om tot echt ervaringsleren te komen? Enkele theoretische concepten over groepsleren.
Huisarts Nu 2004;33(9):506-516

Lees meer

Feedback aan huisartsen en LOK's over het voorschrijven van antibiotica.

-

Hoe een kwaliteitsbevorderend product realiseren?
P. Dieleman, S. Coenen, P. Chevalier
In 2003 kregen alle huisartsen hun feedbackrapport over het voorschrijven van antibiotica. Ook het feedbackrapport met betrekking tot antihypertensiva is inmiddels aan elke huisarts bezorgd. Deze documenten zijn een aanzet om zelfstandig in de LOK-groep te reflecteren over ons voorschrijfgedrag.
Huisarts Nu 2004;33(9):517-521

Lees meer

Leiderschapsstijl, groepsontwikkeling en effectief leren

-

BESCHRIJVING VAN HET COMPLEXE FUNCTIONEREN VAN DRIE LOK-GROEPEN
L. Van Impe, K. Vandermieren, R. Bouwen, E. Aertssen, T. Hoerée
Welke invloed hebben de groep en de moderator op het leerproces in LOK-groepen? Om dit te achterhalen werden in drie LOK-groepen gedurende één jaar observaties verricht en de gesprekken tijdens de LOK-vergaderingen geanalyseerd. De resultaten bevestigen dat de ontwikkelingsfase waarin de LOK-groep zich bevindt, de begeleidingsstijl van de moderator en vooral de interactie tussen beide bepalend zijn om als groep tot effectief leren te komen.
Huisarts Nu 2004;33(9):522-528

Lees meer

Programma-evaluatie: hoe de juiste vragen stellen?

-

BESCHRIJVING EN VERGELIJKING VAN TWEE EVALUATIEMODELLEN
B. Vermeyen, T. Hoerée, N. Boffin, L. Seuntjens, et al.
Eens een interventieprogramma klaar is, willen we ook weten of ze de beoogde doelstellingen bereikt. Nochtans blijkt het vaak moeilijk om de resultaten van een evaluatie terug te koppelen naar de interventie, omdat de evaluatie zelf niet doordacht is opgezet.
Huisarts Nu 2004;33(9):529-532

Lees meer

Werken met aanbevelingen in LOK-groepen (1)

-

EVALUATIE VAN EEN PILOOTPROJECT ROND GRIEPVACCINATIE
T. Hoerée, E. Aertssen, F. Govaerts
Uit een behoefteonderzoek bij LOK's uit 1997 blijkt dat moderatoren nood hebben aan meer ondersteuning bij het uitvoeren van hun taak. In 2000 werd in drie LOK-groepen een actieonderzoek gehouden. De bedoeling ervan was om de moderatoren via intervisie te ondersteunen en om de leden van de participerende LOK's te helpen om de organisatie van griepvaccinatie in de praktijk te verbeteren.
Huisarts Nu 2004;33(9):533-541

Lees meer

Werken met aanbevelingen in LOK-groepen (2)

-

EVALUATIE VAN PILOOTPROJECT ROND BORSTKANKEROPSPORING
T. Hoerée, E. Aertssen, F. Govaerts, N. Boffin
Intervisie als interactief vormingsproces werd reeds uitgetest bij LOK-moderatoren, ter ondersteuning van hun werk met de aanbeveling over griepvaccinatie. In dit tweede project rond borstkankeropsporing werd het vormingsprogramma verder uitgebouwd en op grotere schaal aangeboden en geëvalueerd. Uit de resultaten blijken de intervisies weerom zeer gewaardeerd, ondanks het afhaken van een kwart van de moderatoren na elk intervisiemoment.
Huisarts Nu 2004;33(9):541-549

Lees meer

Interactief Overleg Geneesheren-Apothekers te Merelbeke

-

Een samenwerkingsproject om de patiënt beter te dienen
I. Janssens, T. Declercq, L. Foucart, L. Ghyzelings, et al.
Het samenwerkingsinitiatief Interactief Overleg Geneesheren-Apothekers (IOGA) werd in 1999 te Merelbeke (Oost-Vlaanderen) opgericht naar aanleiding van een campagne rond benzodiazepines. Dit project is geïnspireerd op het Nederlandse FTO (FarmacoTherapeutisch Overleg) en wil streven naar een optimaal voorschrijf- en aflevergedrag van geneesmiddelen, met een maximum aan therapeutische effectiviteit en een minimum aan risico's.
Huisarts Nu 2004;33(9):550

Lees meer

Functioneren van en verwachtingen in LOK-groepen

-

Verkenning van LOK-groepen als leeromgeving voor ervaringsleren
T. Hoerée, E. Aertssen, F. Govaerts, N. Boffin
Wat vinden artsen van de werking van hun LOK-groep? En wat is de visie van moderatoren op de doelstelling en de werking van de LOK-groep die zij begeleiden? In dit kleinschalige onderzoek werden de 64 LOK-groepen bevraagd, die betrokken waren bij het project rond borstkankeropsporing (zie blz. 542). Uit de resultaten blijkt dat 77,5 % van de LOK-leden tevreden tot zeer tevreden is over het functioneren van zijn LOK. Zo’n 93 % van de moderatoren vindt dat LOK-vergaderingen een aanzet moeten zijn tot een betere praktijkvoering en meer dan de helft wil de bijeenkomsten niet meer missen.
Huisarts Nu 2004;33(9):551-553

Lees meer

Wat ruist er door het struikgewas?

-

Opinieleiders aan het woord
J. Heyrman, J. De Maeseneer, P. Vandewiele, H. Roels, P. Van Royen, L. Seuntjens, O. Van de Vloed
In een recente nationale enquête via de LOK-groepverantwoordelijken in het najaar van 2003, waarop ongeveer 70% van de huisartsen antwoordde, bleek dat de LOK-werking als het meest positieve onderdeel van de hele accreditering wordt ervaren. En dit is ook terecht. Door de verplichting in te voeren dat iedere huisarts – ook de meest individualistische of de sterkst geïsoleerde of de meest overwerkte – een groepje van ‘gelijken’ moet kiezen, met wie hij over de praktijk kan praten, reflecteren en plannen maken, is er in de voorbije jaren een trendbreuk ontstaan in de openheid en behoefte aan samenwerking tussen huisartsen.
Huisarts Nu 2004;33(9):554-562

Lees meer

Hoestremmers bij acute hoest

-

Welke zijn effectief?
E. De Jong, S. Coenen, J. Denekens, P. Van Royen.
Welke zijn de meest effectieve hoestmiddelen voor een patiënt met hoestklachten ten gevolge van een bovenste luchtweginfectie? De auteurs zoeken het in betrouwbare bronnen voor u op.
Huisarts Nu 2004;33(10):585-587

Lees meer

Pneumokokkenvaccinatie

-

Resultaten van een praktijkproject
A. Pilaet, P. Van Royen, L. Peremans, A. D'hondt.
Duidelijke richtlijnen over wie een pneumokokkenvaccinatie moet krijgen, zijn er niet. De auteurs gingen in de literatuur op zoek naar pertinente criteria voor de identificatie van een doelgroep. Ze onderzochten tevens hoeveel praktijkpatiënten al waren gevaccineerd en hoeveel er extra gevaccineerd konden worden via het ruiteren van het EMD.
Huisarts Nu 2004;33(10):588-591

Lees meer

Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout

-

Hoe tevreden zijn de huisartsen?
H. Philips, R. Renders, R. Remmen, P. Van Royen
In 2003 ging in België de eerste huisartsenwachtpost van start. Eén jaar na de oprichting leek de tijd rijp voor een evaluatie.
Huisarts Nu 2004;33(10):592-598

Lees meer

Beroertes en factorten die de beroertemortaliteit beïnvloeden

-

Resultaten van een registratie door het Belgische Peilpraktijkennetwerk
D. Devroey, V. Van Casteren, F. Buntinx
Deze studie schat de jaarlijkse incidentie en mortaliteit van beroerte in België en vergelijkt ze met de gegevens van de Belgische overlijdenscertificaten en die van onze buurlanden.
Huisarts Nu 2004;33(10):599-607

Lees meer

Huisartsengeneeskundig onderzoek in België

-

Evolutie over vijf decennia
P. Van Royen
Naar aanleiding van de 58ste EGPRN-meeting in mei 2004 schetste professor Paul Van Royen de evolutie van het huisartsengeneeskundig onderzoek in België. Een overzicht.
Huisarts Nu 2004;33(10):608-614

Lees meer

Euthanasie bij terminaal zieke patiënten in Vlaanderen

-

Wat zijn hun motieven voor een verzoek?
R. Deschepper, C. Torrico Estrada, R. Vander Stichele, G. Van Der Kelen, L. Deliens
In 2002 werden in Vlaanderen twee kwalitatieve studies verricht naar de motieven van terminale patiënten om euthanasie te vragen en te overwegen. De resultaten ervan leest u in dit kort verslag.
Huisarts Nu 2004;33(10):615-618

Lees meer

Voorbereiding van consensusvergaderingen in België

-

De evidentie transparant en toegankelijk maken
M. van Driel, P. Chevalier, K. Soenen, H. Habraken, et al.
Consensusvergaderingen zijn bedoeld om het gebruik van geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Maar welke procedure volgt de voorbereiding van zo'n vergadering?
Huisarts Nu 2004;33(10):619-622

Lees meer

De eindproef huisartsengeneeskunde

-

Ontwikkeling en evaluatie van de certificatieprocedure
J. Degryse
De opleiding huisartsengeneeskunde in Vlaanderen bestaat uit een programma van drie jaar. Deze beroepsopleiding wordt beëindigd met een eindbeoordeling. Wie hierin slaagt, behaalt het diploma van ‘Academische graad in de Huisartsgeneeskunde’. Dit proefschrift beschrijft de verschillende fasen die de implementatie van deze eindproef heeft doorlopen en rapporteert over de bevindingen met de gebruikte en zelfontwikkelde toetsmethoden.
Huisarts Nu 2004;33(10):623-626

Lees meer