2007; 36e jaargang

01 januari 07

Het Alveringemsyndroom

-

Editoriaal
M. Lemiengre
Is er in Alveringem, 'de butterbloeme van de Westhoek', een nieuw syndroom ontdekt? Wie op zoek is naar een nieuwe ziekte zal in deze schilderachtige uitgestrekte streek niet veel nieuws merken. Maar wat er zich op het gebied van de gezondheidszorg voltrok, is exemplarisch voor Vlaanderen en op termijn een bedreiging voor de volksgezondheid.
Huisarts Nu 2007;36(1):2-4

Lees meer

Voorwoord

-

J. Goedhuys
Dit themanummer is volledig gewijd aan de huisartsenopleiding. U komt te weten hoe hibo's hun tijd zoal doorbrengen, hoe hun praktijkproject eruitziet, hoe ze in het ziekenhuis aan hun trekken komen, wie hun praktijkopleider is en wat voor eindproef hen te wachten staat na negen jaar onderwijs: zeven jaar aan de universiteit en twee jaar aan het ICHO.
Huisarts Nu 2007;36(1):5

Lees meer

Het wel en wee van een hibo

-

Resultaten van een enquête uit 2004
G. Gielis
De beroepsopleiding van huisartsen: wat houdt dit allemaal in voor de hibo? Hoe zit het met zijn werkbelasting? Is de vergoeding navenant? En wat vinden hibo's zelf van het opleidingsprogramma? Om hierop een antwoord te krijgen, werd in 2004 een bevraging gehouden bij alle tweede- en derdejaarsstudenten huisartsengeneeskunde.
Huisarts Nu 2007;36(1):6-9

Lees meer

Het praktijkproject in het tweede en derde jaar huisartsenopleiding

-

Kwaliteit en knelpunten in kaart gebracht
P. Van Eenoo, L. Seuntjens, C. Stubbe, J. Goedhuys
Sinds 1999 zijn praktijkprojecten een onderdeel van de opleiding tot huisarts. De bedoeling hiervan is de hibo vertrouwd te maken met kwaliteitsbevorderend onderzoek, en zo de werking van de praktijk waar hij stage loopt te optimaliseren en de zorg voor de patiënt te verbeteren. In deze evaluatiestudie werden honderd praktijkprojecten onder de loep genomen en aan de hand van een scoreformulier op een aantal kwaliteitscriteria beoordeeld.
Huisarts Nu 2007;36(1):10-15

Lees meer

Het hiboforum

-

M.B. Lemiengre, N. Delvaux, et al.
Het hiboforum is een vzw opgericht voor en door huisartsen in beroepsopleiding (hibo's) om hun belangen op verschillende niveaus te verdedigen. Het hiboforum werd tien jaar geleden opgezet vanuit de nood om bepaalde wantoestanden - zoals ellenlange werkuren en onmogelijke stagemeesters - aan te klagen.
Huisarts Nu 2007;36(1):16

Lees meer

De ziekenhuisstage in de huisartsenopleiding

-

Krijtlijnen voor een beter beleid
P. De Cort
Tijdens hun tweejarige opleiding aan het ICHO kunnen hibo's (facultatief) kiezen voor een tijdelijke stage in het ziekenhuis van minstens zes maanden tot een jaar. Nu lijkt het ziekenhuis niet onmiddellijk de ideale setting om een huisartsengeneeskundige leeragenda in te vullen. En toch zou volgens de literatuur en ervaringen binnen het ICHO deze stage een meerwaarde bieden, tenminste als ze wordt bijgestuurd.
Huisarts Nu 2007;36(1):17-21

Lees meer

Huisarts én tegelijk praktijkopleider

-

'Un mariage de raison'?
S. Schol, C. Stubbe
In de beroepsopleiding van huisartsen is de praktijkopleider een belangrijke schakel. Praktijkopleider worden doe je dan ook niet zomaar, die keuze moet doordacht gebeuren. Er komt uiteindelijk heel wat bij kijken: je moet niet alleen gemotiveerd zijn, maar ook de nodige inspanningen leveren om, naast het ontwikkelen van de eigen vakbekwaamheid, ook agogische competentie te verwerven.
Huisarts Nu 2007;36(1):22-28

Lees meer

'All you wanted to know about E.O.O. but never dared to ask'

-

Het wel en wee van een praktijkopleider
L. Willems
Vooraleer praktijkopleider te worden is het goed een aantal zaken op een rijtje te zetten: ben ik bereid tijd te maken voor opleiding? Is mijn praktijk hier wel geschikt voor? Wat zijn mijn echte motieven om hibo’s op te leiden? Zal ik graag opleiden, met alles wat daarbij komt kijken? En ben ik bereid om als persoon en als huisarts af te leren en bij te leren?
Huisarts Nu 2007;36(1):29-31

Lees meer

De eindproef huisartsengeneeskunde

-

Of hoe toetsen het leren stuurt...

A. Dermine

Op het einde van het negende jaar van het curriculum (of het derde jaar van de huisartsenopleiding) legt de student huisartsengeneeskunde een eindproef af. De resultaten hierop bepalen of hij het diploma van huisarts behaalt of niet. De eindproef is gebaseerd op het takenpakket van de huisarts en probeert op een zo betrouwbaar mogelijke manier de praktische competentie van de huisarts in spe te toetsen. In dit artikel beschrijven we waaruit deze eindproef bestaat en hoe ze wordt ontwikkeld.
Huisarts Nu 2007;36(1):32-41

Lees meer

Het ICHO-netwerk

-

'Facts and figures'
G. Gielis
In deze laatste bijdrage van dit themanummer schotelen we u enkele feiten en cijfers voor over het ICHO en de opleiding van Vlaamse hibo's. We schetsen vooral overzichtscijfers: het aantal betrokkenen in het ICHO-netwerk, een historisch overzicht van het aantal hibo's per jaar en een prognose voor de toekomst, gegevens over in- en uitstroom, over de vervrouwelijking van het beroep en enkele beschrijvende parameters over de praktijkopleiders en coördinatoren.
Huisarts Nu 2007;36(1):42-46

Lees meer

Zoek de verschillen

-

Editoriaal
M. Lemiengre, S. Coenen
Zoals u als arts voor een goede patiëntenzorg naast inzet ook professionalisme en feedback nodig hebt, geldt voor ons als redactie hetzelfde om een goed tijdschrift te maken. Daarom hebben we het afgelopen jaar ons licht eens opgestoken bij onze Nederlandse collega's van Huisarts en Wetenschap en een professionele uitgeverij. Bedoeling was de mogelijkheden van een eventuele samenwerking te onderzoeken.
Huisarts Nu 2007;36(2):66

Lees meer

Vocht en voeding in de terminale fase

-

Wat zijn de argumenten om beide stop te zetten?
J. Lisaerde
In hoeverre is het verantwoord in terminale situaties vocht en voeding te blijven toedienen? Niet alleen naaste familie, maar ook zorgverleners zien deze primaire zorg als een morele plicht. Nochtans zijn de medische argumenten tegen deze opvatting steeds meer onderbouwd.
Huisarts Nu 2007;36(2):69-73

Lees meer

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

-

Penicilinegebruik in de ambulante praktijk in Europa
S.Coenen, M. Ferech, K. Dvorakova, E. Hendrickx, et al.
Na het inleidende artikel in Huisarts Nu nr 10 (2006) over het antibioticagebruik in de ambulante praktijk in Europa wordt in dit artikel de consumptie van de penicillines meer in detail besproken.
Huisarts Nu 2007;36(2):74-78

Lees meer

Toetsen van kwaltieit van zorg

-

Kunnen huisartsen dit met hun elektronische patiëntendossiers?

N. Boffin, V. Van der Stighelen, P. Burggraeve, E. Van Rossen, F. Govaerts
Kunnen huisartsen met behulp van EMD-software indicatoren vinden voor de kwaliteit van hun zorg? Dit was de centrale vraag van dit onderzoek.
Huisarts Nu 2007;36(2):79-87

Lees meer

Symptomen en tekenen bij kinderen met een ernstige infectie

-

Een kwalitatieve studie

A. Van den Bruel, R. Bruyninckx, E. Vermeire, P. Aerssens, et al.
Ernstige infecties bij kinderen kunnen in de beginfase moeilijk worden vastgesteld. In dit kwalitatief onderzoek kwamen echter enkele belangrijke diagnostische kenmerken naar voor.
Huisarts Nu 2007;36(2):88-95

Lees meer

Cognitieve gedragstherapie in onze dolgedraaide wereld

-

Lezersreactie
Dirk Van Duppen
Ik ben nogal geschrokken van de resultaten van het onderzoek 'Hoge prevalentie van mentale stoornissen in de eerste lijn', gepubliceerd in Huisarts Nu van november 2006. Veertig procent van de patiënten die hun huisarts bezoeken zouden voldoen aan de criteria voor een psychiatrische stoornis.
Huisarts Nu 2007;36(2):96-97

Lees meer

De verwijsbrief: cruciaal voor een goed verwijsproces, maar er is nog werk aan de winkel!

-

Editoriaal
J. De Lepeleire
Huisartsen zijn getraind om een oplossing te bieden indien zich problemen voordoen. In ongeveer 10% van de gevallen is een verwijzing nodig, meestal naar de tweede of de derde lijn. Het adequaat kunnen verwijzen behoort dan ook tot de eindtermen.
Huisarts Nu 2007;36(3):116-118

Lees meer

De verwijsbrief

-

Beschrijvende analyse van verwijzingen naar spoedgevallen door huisartsen

T. Hompes, J. De Lepeleire
Uit dit praktijkproject blijkt dat de verwijsbrief in de communicatie tussen verwijzende arts en spoedgevallendienst nog veel te wensen overlaat.
Huisarts Nu 2007:36(3):119-124

Lees meer

Spoedopname van palliatieve patiënten met pijn

-

Een cruciale rol voor de huisarts
J. De Lepeleire, J. Menten
Huisartsen zijn in de dagelijkse praktijk nauw betrokken bij palliatieve patiënten met pijn. De noodzakelijke spoedopname in het ziekenhuis blijkt vaak moeizaam te verlopen, onder andere omdat de samenwerking tussen de verschillende diensten niet altijd optimaal is. Al is er in de meeste gevallen een verwijsbrief beschikbaar, gegevens over pijnmedicatie en dosering worden hierin nauwelijks vermeld. Er is dus nood aan goede richtlijnen.
Huisarts Nu 2007;36(3):125-127

Lees meer

Ernstige infectie bij kinderen

-

Een incidentiestudie in de huisartsenpraktijk
A. Van den Bruel, S. Bartholomeeusen, B. Aertgeerts, et al.
Deze studie onderzocht het verband tussen leeftijd en incidentie van ernstige infecties bij kinderen, waar tot dusver vooral gegevens bestonden over incidenties in ziekenhuissettings.
Huisarts Nu 2007;36(3):128-133

Lees meer

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

-

Cefalosporinegebruik in de ambulante prak

S. Coenen, M. Ferech, K. Dvorakova, E. Hendrickx, et al.
Dit is het derde artikel in de reeks door ESAC gepubliceerde onderzoeken, waarin het gebruik van de cefalosporines, ingedeeld in vier generaties, meer in detail wordt beschreven.
Huisarts Nu 2007;36(3):134-138

Lees meer

De waarde van klinisch onderzoek in de diagnose van ernstige infecties bij kinderen

-

Proefschrift
A. Van den Bruel
'Indrukwekkend', zo kwalificeert Dirk Avonts het proefschrift van Ann Van den Bruel over het in de eerste lijn signaleren van ernstige infecties bij kinderen in Vlaanderen. Op zijn twee bedenkingen, namelijk te ruraal en te westers gekleurd, vroegen wij de onderzoekster zelf te reageren. En dat deed ze uitgebreid en 'to the point'.
Huisarts Nu 2007;36(3):139-142

Lees meer

Stijlfiguren in publicaties over preventie en screening

-

Lezersreactie
Veerle Piessens
We ontvingen een lezersreactie van Veerle Piessens op het artikel 'Risicofactoren voor de ontwikkeling van cervixkanker: perceptie van patiënten uit de huisartsenpraktijk' dat in Huisarts Nu 2006;8:445-9 is verschenen. Wij publiceren ze hier samen met een antwoord van de auteurs.
Huisarts Nu 2007;36(3):143-147

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.
Huisarts Nu 2007;36(3):148-150

Lees meer

Hoe ziet een goede verwijsbrief eruit en maakt het gebruik ervan een verschil in kwaliteit?

-

Resultaten van een literatuuronderzoek
K. Hillemans, J. De Lepeleire
In vorig nummer van Huisarts Nu werd in twee artikels ingegaan op het belang van goede verwijsbrieven. In dit onderzoek werd nagegaan wat de richtlijnen zijn voor een goede verwijsbrief.
Huisarts Nu 2007;36(4):171-176

Lees meer

De weg naar een gestandaardiseerde verwijsbrief

-

Van ontwikkeling tot implementatie
K. Hillemans, J. De Lepeleire
In dit praktijkproject werd onderzocht in welke mate een gestandaardiseerde verwijsbrief invloed heeft op de kwaliteit van het verwijsproces.
Huisarts Nu 2007;36(4):176-179

Lees meer

Zijn al of niet gevaccineerde huisartsen imuun tegen ciculerende influenzavirussen?

-

Onderzoek tijdens twee opeenvolgende jaren
B. Michiels, H. Philips, S. Coenen, et al.
Huisartsen zijn beroepshalve weinig vatbaar voor griepinfecties. Heeft de jaarlijkse griepprik voor hen wel zin? Deze studie onder huisartsen onderzocht het effect van influenzavaccinatie op serumantilichaamtiters.
Huisarts Nu 2007;36(4):180-185

Lees meer

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

-

Gebruik van macroliden, lincosamiden en streptogramines (MLS) in de ambulante praktijk in Europa\n
S. Coenen, M. Ferech, S. Malhotra-Kumar, E. Hendrickx, et al.
In dit vierde artikel in de reeks door ESAC gepubliceerde onderzoeken wordt het gebruik van macroliden, lincosamiden en streptogramines (MLS) in de Europese huisartsenpraktijken vergeleken.
Huisarts Nu 2007;36(4):186-190

Lees meer

De kwaliteit van orale anticoagulatietherapie

-

Een cross-sectionele studie in 66 Vlaamse huisartsenpraktijken
N. Claes, F. Buntinx, J. Vijgen, J. Arnout, et al.
Van 737 patiënten onder orale anticoagulantia werden in deze retrospectieve analyse de INR-waarden bepaald. Men wilde het verband nagaan tussen het optreden van incidenten en het voorkomen van perifeer vasculaire aandoeningen.
Huisarts Nu 2007;36(4):191-196

Lees meer

De epidemiologie van hepatitis C bij druggebruikers

-

Proefschrift\n
Catharina Matheï
Een vanuit wetenschappelijk oogpunt uitmuntend proefschrift, luidt de mening van professor Aertgeerts over het ook in de vakliteratuur opgemerkte onderzoek van Catharina Matheï naar de epidemiologie van hepatitis C onder druggebruikers. Of de discussiepunten die hij bij deze studie aanstipt voldoende weerklank vonden in het antwoord van de onderzoekster, laten we over aan de beoordeling van de lezer.
Huisarts Nu 2007;36(4):197-200

Lees meer

Lichamelijk onverklaarde klachten in de huisartsenpraktijk

-

Het reattributiemodel
T. Declercq, R. Rogiers
De communicatie tussen arts en patiënt verloopt bij lichamelijk onbegrepen klachten niet altijd even vlot. In het reattributiemodel leren huisarts en patiënt de klachten nauwkeuriger te omschrijven, te verbreden en samen een haalbare oplossing te zoeken.
Huisarts Nu 2007;36(5):221-228

Lees meer

Intego in de praktijk

-

Epidemiologie van hersentraumata in de eerste lijn
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, B. Aertgeerts, A. van den Bruel, F. Buntinx
Volgens de gegevens van de Intego-databank worden in de huisartsenpraktijk vooral milde hersentrauma's gezien en dit hoofdzakelijk bij jongvolwassen mannen. Een relatief hoge incidentie van ernstige hersenletsels werd meer bij jonge kinderen vastgesteld.
Huisarts Nu 2007;36(5):229-232

Lees meer

Korte training in communicatievaardigheden verbetert kwaliteit chlamydiascreening

-

Resultaten van een randomised controlled trial (RCT)
V. Verhoeven, D. Avonts, E. Vermeire, L. Debaene, P. Van Royen
In dit onderzoek kregen 18 artsen een korte communicatieopleiding. Zij bleken achteraf veel gerichter op chlamydia te screenen dan de controlegroep die geen communicatietraining kreeg. In deze laatste groep was vooral overscreening een probleem.
Huisarts Nu 2007;36(5):233-238

Lees meer

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

-

Chinolonengebruik in de ambulante praktijk
S. Coenen, M. Ferech, S. Malhotra-Kumar, K. Dvorakova, E. Hendrickx, C. Suetens, H. Goossens en de ESAC-projectgroep
In dit vierde artikel in de reeks van ESAC-onderzoeken wordt het gebruik van chinolonen in 25 Europese landen nagegaan. Hoewel geen eerste keuze, worden de tweede- en derdegeneratiechinolonen meer en meer gebruikt in de behandeling van luchtweginfecties.
Huisarts Nu 2007;36(5):239-245

Lees meer

Variatie in ambulant antibioticagebruik in drie Europese landen

-

Exploratie van mogelijke determinanten
H. van Duijn, M. Kuyvenhoven, C. Butler, S. Coenen, T. Verheij
Het antibioticagebruik verschilt tussen België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, maar de organisatie van hun eerstelijnsgezondheidszorg en hun demografie verschillen ook. Deze studie exploreert mogelijke verbanden.
Huisarts Nu 2007;36(5):246-248

Lees meer

De ontslagbrief onder de loep

-

Een objectieve en subjectieve evaluatie van het hospitalisatieverslag
T. Amant, H. Kartounian
De collegiale verwijzing in ons zorglandschap gebeurt typisch via verwijsbrieven en telefonische contacten. De huisarts verwacht op zijn beurt een gepaste terugkoppeling van zijn collega. Maar is dit antwoord uit de tweede en derde lijn wel altijd zo bruikbaar?
Huisarts Nu 2007;36(5):249-251

Lees meer

Depressie

-

M. Lemiengre
Elke huisarts wordt dagelijks geconfronteerd met klagende mensen. Wellicht één keer per dag met een patiënt die depressieve klachten verwoordt en bij wie je je de vraag moet stellen of die man of vrouw echt depressief is. Een andere keer hoor je dezelfde klacht in een totaal andere context en is die klacht zo invoelbaar omdat het leven hier ongemeen hard heeft toegeslagen, dat je dit nooit zal linken met de diagnose van depressie.
Huisarts Nu 2007;36(6):278

Lees meer

De essentie van het depressief zijn (1)

-

Bekeken door de bril van de psychiater
M. Calmeyn
Elke depressie grijpt in op de basale zijnsdimensie van de mens. Door die essentie van elke depressie te zien kan de huisarts gemakkelijker tot een diagnose komen. Drie begrippen uit de antropopsychiatrie kunnen helpen om deze aandoening van de fundamentele zijnsdimensie te herkennen: anhormie of het wegvallen van de levenskracht, anhedonie/anaesthesie of het verloren gaan van gewaarwordingen en arrhytmie of de verstoring van de levensritmes.
Huisarts Nu 2007;36(6):279-281

Lees meer

De essentie van het depressief zijn (2)

-

Het biopsychosociale depressiemodel
J. Heyrman
In de aanbeveling van de Domus Medica over depressie, die binnenkort verschijnt, wordt uitgegaan van het biopsychosociale model. Hierin worden de belangrijkste biologische, psychologische en sociale achtergronden van de depressie samengebracht. Vanuit dit brede denkkader heeft de huisarts verschillende mogelijkheden om te behandelen.
Huisarts Nu 2007;36(6):282-283

Lees meer

De diagnostiek van depressie

-

Benadering door de huisarts
M. Lemiengre
Hoe kan de huisarts een depressieve stoornis herkennen? Wanneer gaat het om een somatische aandoening? Wanneer is verwijzing noodzakelijk? En wanneer mag de huisarts op de eigen kracht van de patiënt en zijn sociale netwerk vertrouwen? Een aantal kern- en aanvullende symptomen kunnen helpen om een depressie van andere aandoeningen te onderscheiden en de patiënt ook beter te begeleiden.
Huisarts Nu 2007;36(6):284-286

Lees meer

Mammografische densiteit

-

Bruikbare klinische parameter binnen het kader van het Vlaamse screeningsprogramma voor borstkanker?
G. Van Hal, G. François, M. Van der Burg
Bij screening op borstkanker wordt systematisch ook de densiteit van de borsten vastgesteld. Een hoge densiteit blijkt een belangrijke risicofactor voor borstkanker te zijn. Toch wordt deze informatie meestal niet aan de huisarts doorgegeven. Dit zou tot veel meer extra onderzoek leiden, met soms een grote angstinductie en nodeloze invasieve ingrepen voor de betrokken patiënte tot gevolg.
Huisarts Nu 2007;36(6):287-288

Lees meer

Hechting en de borderlinpersoonlijkheidsstoornis

-

De arts-patiëntverhouding anders bekeken
I. De Groote, A. De Rick
De borderlinepersoonlijkheidsstoornis wordt meer en meer erkend, wat zowel voor de patiënt als de begeleider een grote stap vooruit is. Toch is het werken met borderlinepatiënten zeker niet vanzelfsprekend. Door hun onveilige hechting hebben deze patiënten een fundamenteel wantrouwen tegenover anderen opgebouwd, waardoor ook de behandeling vaak moeizaam verloopt.
Huisarts Nu 2007;36(6):289-295

Lees meer

Intego in de praktijk

-

Incidentie van impetigo
S. Coenen, S. Bartholomeeusen, C. Truyers, F. Buntinx
De laatste twaalf jaar is de incidentie van impetigo in de Nederlandse huisartsenpraktijk spectaculair gestegen. Volgens de Intego-cijfers valt het in Vlaanderen nogal mee. Toch is er ook hier een lichte stijging vast te stellen, vooral dan bij kinderen tussen nul en veertien jaar oud, meer bij jongens dan bij meisjes en meer tijdens de zomermaanden. De verschillen in incidentie van impetigo tussen beide regio's vragen evenwel om verduidelijking.
Huisarts Nu 2007;36(6):296-298

Lees meer

Reactie op 'Intego in de praktijk: incidentie van impetigo'

-

K. Van Boven, W. van den Bosch, C. Bakx
Zijn er nog andere verklaringen voor de grote verschillen in incidentie van impetigo tussen Nederland en België? Kees van Boven, Wil van den Bosch en Carel Bakx van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde UMC Sint- Radboud te Nijmegen, die mee de Nederlandse cijfers verzamelden, vinden van wel. Hieronder leest u hun reactie op het artikel.
Huisarts Nu 2007;36(6):299

Lees meer

Belgische studie ter verbetering van de orale anticoagulatietherapie (BISOAT)

-

Een gerandomiseerd klinisch onderzoek
N. Claes, F. Buntinx, J. Vijgen, J. Arnout, J. Vermylen, S. Fieuws, H. Van Loon
De behandeling met anticoagulantia is niet zonder risico. Een juiste dosering is vaak van cruciaal belang. Deze studie gaat na hoe de anticoagulantiatherapie door huisartsen kan worden verbeterd aan de hand van verschillende interventies. Opleiding, een website, informatiebrochures, maar ook training in het gebruik van het CoaguChekTM-toestel en computergeassisteerd advies werden ingevoerd om de anticoagulantiatherapie te verbeteren.
Huisarts Nu 2007;36(6):300-308

Lees meer

Kennis, perceptie en keuzes van medische zorg buiten de kantooruren

-

Bevraging van ouders met jonge kinderen
H. Philips, D. Mahr, R. Remmen, De. De Graeve, M. Weverbergh, P. Van Royen
Opteren patiënten nog steeds voor de spoedgevallendienst als er zich iets voordoet tijdens het weekend of komt ook de huisartsenwachtpost al meer in het vizier? Uit een onderzoek van de huisartsenwachtpost van Deurne-Borgerhout naar de keuzes van de ‘consumenten van de medische zorg’ blijkt de wachtpost nog niet helemaal gekend. Patiënten die ervaring opdeden met deze wachtpost, kozen bij een nieuw voorval wel sneller voor de huisartsen- dan voor de spoedgevallendienst.
Huisarts Nu 2007;36(6):309-311

Lees meer

Cardiovasculaire preventie: even de violen stemmen

-

Editoriaal

M. Lemiengre
De aanbeveling over cardiovasculaire preventie is klaar. Een degelijk werkstuk, goed onderbouwd en getoetst op de wetenschappelijke kwaliteit en de haalbaarheid in de praktijk. Nu met zijn allen aan de slag. Van de volwassen Belgen zou nauwelijks 5% een voldoende laag cardiovasculair risico hebben. Dit wil zeggen dat tezelfdertijd hun bloeddruk lager is dan 120/80 mmHg, dat ze niet roken, dat hun BMI minder is dan 26 en hun LDL-cholesterol lager dan 120 mg%.
Huisarts Nu 2007;36(7):337-338

Lees meer

Globaal cardiovasculair risicobeheer

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
B. Boland, T. Christiaens, G. Goderis, F. Govaerts, H. Philips, F. Smeets, N. Van de Vyver, D. Van Duppen
Met deze gloednieuwe aanbeveling kunnen huisartsen op een snelle en accurate manier het risico op hart- en vaatziekten bij hun patiënten vaststellen. Het cardiovasculaire risicoprofiel bij patiënten tussen 40 en 75 jaar kan worden bepaald aan de hand van een 'cardiovasculair algoritme' en de Score Belgium-risicotabellen. Beide hulpmiddelen zijn ook op de bijgevoegde steekkaart terug te vinden.
Huisarts Nu 2007;36(7):339-371

Lees meer

Communicatie in de gezondheidszorg

-

Actuele onderzoeksthema's
A. Visser, J. Goedhuys
Over communicatie in de gezondheidszorg wordt steeds meer onderzoek verricht. Efficiënte communicatie is dan ook een basisvoorwaarde om de patiënt goed te kunnen helpen. Individuele communicatietechnieken, zoals open in plaats van gesloten vragen, kunnen de ervaring van de patiënt gunstig beïnvloeden, maar ook algemenere communicatiemiddelen zoals patiëntenfolders of grootschalige preventiecampagnes kunnen soms beter.
Huisarts Nu 2007;36(7):372-376

Lees meer

Huisartsenwachtpost in Vlaanderen

-

Wat zijn de randvoorwaarden?

R. Remmen, R. Renders, M. Teblick, W. Demerre, G. Van Hemelen, P. Janvier, M. Champenoix, A. De Ridder, M. Van Deuren, J-P. Matthijs, P. De Ganck, H. Philips
Sinds 2003 worden in België steeds meer grootschalige huisartsenwachtposten tijdens de weekends georganiseerd. Elke wachtpost onderhandelt afzonderlijk met de overheid over de beschikbare financiële middelen. In een gezamenlijk document stelden de auteurs de belangrijkste randvoorwaarden op, zoals de kosten van de infrastructuur en het personeel.
Huisarts Nu 2007;36(8):397-401

Lees meer

Deelname aan een elektronische onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg

-

Hoe tevreden zijn artsen over hun deelname en wat zijn de gevolgen voor de dagelijkse praktijkvoering?

P. Burggraeve, V. Van Casteren, E. De Clercq, P. Jonckheer, M-F. Lafontaine, K. Degroote
Deelnemen aan een onderzoeksnetwerk vraagt van huisartsen tijd en engagement. In het ResoPrim-project, dat de gegevens uit het elektronisch medisch dossier (EMD) van huisartsen in een ruimer onderzoeksnetwerk wil implementeren, werden dertien Vlaamse en evenveel Waalse praktijken over hun deelname bevraagd.
Huisarts Nu 2007;36(8):407-413

Lees meer

Onderzoeksnetwerken

-

Zijn de gegevens uit het EMD van huisartsen bruikbaar?
E. De Clercq, V. Van Casteren, P. Jonckheer, P. Burggraeve, M-F. Lafontaine, H. Vandenberghe, V. Lorant, C. Artoisenet, K. Degroote
Kunnen de gegevens uit het elektronisch medisch dossier van huisartsen aangewend worden voor wetenschappelijk onderzoek? Het ResoPrim-project, gesubsidieerd door de federale overheid, onderzocht de voorbije jaren hoe deze gegevens in een onderzoeksnetwerk kunnen circuleren en verwerkt worden.
Huisarts Nu 2007;36(8):402-406

Lees meer

Deelnemen aan een netwerk van gegevensverzameling

-

Wat denken de artsen erover?
P. Jonckheer, P. Burggraeve, C. Artoisenet, K. Degroote, M-F. Lafontaine, V. Lorant, V. Van Casteren, J. Pierart, H. Vandenberghe, E. De Clercq
Naast een kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van de deelnemende artsen aan het onderzoeksnetwerk van ResoPrim (zie vorige artikel, blz. 407) werd ook een kwalitatief onderzoek georganiseerd. Aan de hand van interviews en focusgroepen werd gepeild naar de voor- en nadelen die artsen verwachten en wat hen doet beslissen om aan een onderzoeksnetwerk deel te nemen.
Huisarts Nu 2007;36(8):414-419

Lees meer

Herpes zoster

-

Een indicator voor occulte of dreigende maligniteit?
F. Buntinx, R. Wachana, S. Bartholomeeusen, K. Sweldens, H. Geys
Kan herpes zoster een indicator zijn voor occulte of dreigende maligniteit? Volgens de gegevens uit deze studie, waarbij meer dan duizend patiënten met herpes zoster uit de databank van het Intego-netwerk werden geselecteerd, is er geen duidelijk verband.
Huisarts Nu 2007;36(8):420-425

Lees meer

Het contraceptieconsult bij adolescenten

-

Een studie met gestandaardiseerde patiënten in de huisartsenpraktijk
L. Peremans, JJ. Rethans, V. Verhoeven, L. Debaene, P. Van Royen, J. Denekens
Welke informatie geven huisartsen aan adolescenten tijdens een contraceptieconsult? Geven ze correcte informatie? Informeren ze voldoende naar de achtergrond van de patiënte? In deze studie deden drie studenten zich voor als patiënten en bezochten onaangekondigd dertig huisartsen voor een  contraceptieconsult. De resultaten waren soms teleurstellend: niet alle informatie over het pilgebruik was correct, de keuze van de pil werd soms beïnvloed door ‘stalen’ in de praktijk en over het bestaan van de noodpil werd nauwelijks gerept… Kan de toepassing van de Domus Medica-aanbeveling ‘Orale anticonceptie’ beter?
Huisarts Nu 2007;36(8):426-432

Lees meer

Waarom het niet aan de patiënt vragen?

-

Een pilootstudie over patiëntenfeedback
M. Van Nuland, R. Baens, J. Goedhuys
Hoe evalueren patiënten de relatie met hun huisarts? Om dit te onderzoeken worden er steeds meer meetinstrumenten ontwikkeld. Eén hiervan is de 'Doctor's Interpersonal Skills Questionnaire' of de DISQ-vragenlijst, waarin rekening gehouden wordt met het oordeel van de patiënt.
Huisarts Nu 2007;36(8):433-436

Lees meer

Luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk: antibiotica of niet?

-

Editoriaal\n
S. Coenen
Het voorschrijven van antibiotica voor gewone luchtweginfecties betekent balanceren tussen het risico op het missen van pneumonie of ernstige complicaties en het onnodig behandelen van infecties. Recent onderzoek heeft aangetoond dat antibioticagebruik resistente respiratoire pathogenen uitselecteerde bij individuele personen.
Huisarts Nu 2007;36(9):451-453

Lees meer

Risicofactoren voor baarmoederhalskanker volgens (toekomstige) huisartsen

-

Wordt de patiënte voldoende geïnformeerd?
M. Baay, V. Verhoeven, L. Peremans, D. Avonts, J-B. Vermorken
Uit onderzoek blijkt dat heel wat vrouwen niet weten dat een infectie met een hoogrisico humaan papillomavirus (HPV) een rol kan spelen in het ontstaan van baarmoederhalskanker. Betere informatie door de huisarts kan hieraan verhelpen. De patiënten kunnen dan bewuster voor een HPV-screening kiezen en een eventueel positief resultaat beter plaatsen.
Huisarts Nu 2007;36(9):459-463

Lees meer

Preventie van HPV-infecties en baarmoederhalskanker

-

Wat is de plaats van de nieuwe vaccins?
N. Van de Vyver
Vanaf 1 november 2007 wordt in ons land één van de twee vaccins tegen infecties met het humaan papillomavirus (HPV) voor meisjes tussen 12 en 15 jaar terugbetaald. Deze vaccins bevatten twee hoogrisicotypen van het HPV, waarvan wordt aangenomen dat ze verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker.
Huisarts Nu 2007;36(9):464-474

Lees meer

Antivirale middelen bij seizoensgriep

-

Aanbevelingen voor hun gebruik
B. Michiels, N. Van de Vyver
Naast vaccinatie om griep te voorkomen kunnen antivirale middelen ingezet worden om seizoensgriep te behandelen. Hierbij gaat het vooral om de nieuwere neuraminidaseremmers. Deze antivirale middelen zijn pas zinvol als influenza A of B in de omgeving aangetoond is. In deze richtlijnen wordt samengevat in welke omstandigheden men neuraminidaseremmers het best voorschrijft.
Huisarts Nu 2007;36(9):475-478

Lees meer

Prognistische factoren en klninische uitkomsten bij acute lageluchtweginfecties

-

Een prospectieve studie in de huisartsenpraktijk

R. Hopstaken, S. Coenen, C. Butler, P. Nelemans, J. Muris, P. Rinkens, A. Kester, G-J. Dinant
De symptomen van een acute lageluchtweginfectie duren vaak langer dan de patiënt verwacht. Bij een persisterende hoest of dyspneu zal hij al snel opnieuw consulteren. Vaak wordt dan een antibioticum voorgeschreven. Deze studie gaat na welke symptomen het klinische verloop van een acute lageluchtweginfectie kunnen voorspellen.
Huisarts Nu 2007;36(9):479-485

Lees meer

Ambulant antibioticagebruik in 2004

-

Vergelijking tussen de Verenigde Staten en 27 Europese landen
H. Goossens, S. Coenen, M. Ferech, P. Stephens en de ESAC-projectgroep
In deze studie werden gegevens over het antibioticagebruik in de Verenigde Staten en 27 landen in Europa voor het eerst met elkaar vergeleken. Hiervoor werden gegevens van het Europese ESAC-project en van het Amerikaanse IMS Health geanalyseerd.
Huisarts Nu 2007;36(9):486-492

Lees meer

Antibioticabehandeling bij rinosinusitis

-

Over prognose en effect
A. De Sutter, MB. Lemiengre, G. Van Maele, M. van Driel, M. De Meyere, T. Christiaens, J. De Maeseneer
Volgens een aantal gerandomiseerde studies zouden antibiotica toch een effect kunnen hebben in de behandeling van acute rinosinusitis bij een minderheid van de patiënten. Deze studie ging op zoek naar de identificatie van deze patiëntengroep.
Huisarts Nu 2007;36(9):493-498

Lees meer

Patiënten met acute keelpijn

-

Verwachten zij antibiotica of vragen ze eerder om pijnstilling?
M. van Driel, A. De Sutter, M. Deveugele, W. Peersman, C. Butler, M. De Meyere, J. De Maeseneer, T. Christiaens
Wat verwachten patiënten met acute keelpijn van hun bezoek aan de huisarts? Willen zij vooral een antibioticum of eerder geruststelling en meer informatie over het ziekteverloop? Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten die naar een antibioticum vragen, vooral hopen op pijnstilling.
Huisarts Nu 2007;36(9):499-503

Lees meer

Leiden kwaliteitsinterventies in LOK-groepen tot een rationeler voorschrijfgedrag van antibiotica?

-

Een pragmatische, clustergerandomiseerde en gecontroleerde studie in de eerste lijn
M. van Driel, S. Coenen, K. Dirven, J. Lobbestael, I. Janssens, P. Van Royen, F. Haaijer-Ruskamp, M. De Meyere, J. De Maeseneer, T. Christiaens.
De stap van evidence-based richtlijnen naar de alledaagse praktijk verloopt dikwijls niet zo vlot. Deze studie gaat na of de Lok-groepen hierin een bemiddelende rol kunnen spelen. Hiervoor kregen negen Lok-groepen van huisartsen één interventiesessie over het rationeler voorschrijven van antibiotica bij acute rinosinusitis.
Huisarts Nu 2007;36(9):504-511

Lees meer

De implementatie van evidentie in de klinische zorg - kloof tussen kennis en praktijk

-

Proefschrift
M. van Driel
De titel van dit proefschrift van Mieke van Driel is op zich reeds een uitdaging. Iedereen die het medische bedrijf of de gezondheidszorg kritisch bekijkt, moet vaststellen – en dit niet eens tot zijn verwondering – dat er een kloof blijft tussen de beschikbare medische evidentie en de medische praktijk.
Huisarts Nu 2007;36(9):512-513

Lees meer

Scabiës

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
H. Lapeere, F. Mertens, F. Meersschaut, A. De Sutter
Scabiës of schurft wordt nog regelmatig gezien in de huisartsenpraktijk, vooral dan bij patiënten in rusthuizen of instellingen, maar ook bij mensen in dichtbehuisde en minder hygiënische omstandigheden. Om het infectierisico te beperken is een juiste diagnose snel nodig, maar vaak is er verwarring met andere jeukende huidklachten. Ook over de nietmedicamenteuze behandelingen worden verschillende adviezen gegeven. Met deze aanbeveling kan de huisarts een efficiënte behandeling voorstellen.
Huisarts Nu 2007;36(10):537-551

Lees meer

Lagerugpijn

-

Een aandoening met vele gezichten
P. Leysen, D. Van Duppen
De rode draad doorheen deze casusreeks is de zoektocht naar een individueel aangepast beleid voor vijf herkenbare patiënten die met lagerugpijn consulteren in de huisartsenpraktijk. Richtlijnen, maar ook andere, minder voor de hand liggende informatiebronnen, geven niet voor iedere individuele patiënt een duidelijk antwoord.
Huisarts Nu 2007;36(10):552-557

Lees meer

Standpunten van huisartsen over de therapietrouw van diabetes type 2-patiënten

-

Een kwalitatieve analyse van barrières en oplossingen
J. Wens, E. Vermeire, P. Van Royen, B. Sabbe, J. Denekens
In dit focusgroepenonderzoek werd nagegaan hoe huisartsen de therapietrouw bij hun patiënten met diabetes type 2 inschatten. Huisartsen bleken het vooral moeilijk te hebben met de groep van 'niet te motiveren' diabetes type 2-patiënten. Een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid over de behandeling tussen arts en patiënt is een mogelijke oplossing.
Huisarts Nu 2007;36(10):558-566

Lees meer

De Pediatric Symptom Checklist

-

Betrouwbaarheid en validiteit
J. Vanderfaeillie, S. Broers, K. Panis, Y. Vandenplas
Om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te meten is de Child Behavior Checklist de gouden standaard. Toch kan ook de Pediatric Symptom Checklist een nuttige rol spelen in de vroegdetectie van deze problemen, vooral omdat deze vragenlijst voor de ouders gebruiksvriendelijker is.
Huisarts Nu 2007;36(10):567-571

Lees meer