2008; 37e jaargang

01 januari 08

Borstkankerscreening

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
B. Garmyn, F. Govaerts, N. Van de Vyver, S. Teughels, W. Tjalma, G. Van Hal, G. Goelen, E. Van Limbergen, I. Verslegers, M. Van Goethem.
Hoe kan de huisarts zijn praktijk (beter) organiseren om zijn vrouwelijke patiënten te motiveren om aan borstkankerscreening deel te nemen? Bij welke vrouwen moet preventief screeningsonderzoek naar borstkanker worden aangeboden? En wat zijn de voor- en nadelen van deze screening? Deze aanbeveling, een herziening van de aanbeveling 'Preventie van borstkanker' uit 2000, wil de huisarts in staat stellen om zijn sleutelrol in dit screeningsproces optimaal op te nemen.
Huisarts Nu 2008;37(1):2-27

Lees meer

Blaaskanker in Limburg

-

Op zoek naar de determinanten door epidemiologisch onderzoek
E. Kellen, M. Zeegers, F. Buntinx.
Volgens de gegevens van het Limburgse Kanker Register (1996-2001) komt blaaskanker bij mannen in de regio Hasselt-Alken meer voor dan in de andere Limburgse regio’s. Een case-control studie om deze geografische cluster te verklaren onderzocht de invloed van individuele levensstijlfactoren.
Huisarts Nu 2008;37(1):31-36

Lees meer

Kolonisatie met MethicillineResistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

-

Een hoger mortaliteit bij rusthuisbewoners met gestoorde cognitieve status?
C. Suetens, L. Niclaes, B. Jans, J. Verhaegen, A. Schuermans, J. Van Eldere, F. Buntinx.
Deze studie onderzocht als eerste de gevolgen van MRSA-kolonisatie in een grote, multicenter steekproef van bijna drieduizend rusthuisresidenten in België. MRSA-kolonisatie bleek een duidelijk effect te hebben op de mortaliteit van rusthuisbewoners, zij het enkel in de groep van mensen met een ernstige cognitieve stoornis.
Huisarts Nu 2008;37(1):37-45

Lees meer

Samenwerkingsinitiatieven Thuiszorg

-

Grote verscheidenheid onder dezelfde regelgeving
J. De Lepeleire, S. Van Houdt.
Ondanks een uitgebreide regelgeving en controle zijn goed functionerende SIT s vaak zeer verschillend georganiseerd. Er is een grote variatie in de betrokkenheid van de verschillende partners en de graad waarin zorgplannen worden opgesteld en opgevolgd. Ondanks deze complexe structuur wordt slechts een minderheid van de zorgbehoevenden via dit circuit geholpen.
Huisarts Nu 2008;37(2):70-75

Lees meer

Het Diabetesproject Aalst

-

Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma
P. Sunaert, H. Bastiaens, L. Feyen, F. Nobels, B. Snauwaert, J. Wens, E. Vermeire, P. Van Royen, J. De Maeseneer.
Het Diabetesproject Aalst is een verkenning naar de voorwaarden om de chronische zorg voor diabetes type 2 patiënten in ons land te verbeteren. Op basis van het Chronic Care Model werd een regionaal zorgprogramma uitgewerkt, waarin de huisartsen(praktijk) een centrale rol heeft en er maximaal wordt samengewerkt met de reguliere zorgverleners.
Huisarts Nu 2008;37(2):76-81

Lees meer

Optimaliseren van zorg bij obstructief longlijden

-

Spirometrie door de huisarts
S. Castermans, M. Verdickt, J. Wens
Kan de huisarts kwalitatieve en juist geinterpreteerde spirometrietesten afleveren? In dit praktijkonderzoek werd zowel de kwaliteit als de interpretatie van deze testen vergeleken van een hibo met praktijkopleider, longarts en fysioloog.
Huisarts Nu 2008;37(2):82-87

Lees meer

Noodanticonceptie

-

Wie gebruikt het in Vlaanderen?
V. Verhoeven, L. Peremans, D. Avonts, P. Van Royen
In dit deelonderzoek in Antwerpse huisartsenpraktijken werd nagegaan wie de noodpil gebruikt en waarom. Noodpilgebruiksters bleken een heterogene groep te zijn wat leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit betreft. Wel was er een duidelijke associatie tussen noodpilgebruik en een chlamydia-infectie.
Huisarts Nu 2008;37(2):88-92

Lees meer

Antibiotica voorschrijven bij hoest

-

Het effect van een gepercipieerde vraag van de patiënt
S. Coenen, B. Michiels, D. Renard, J. Denekens, P. Van Royen
De vraag van de patiënt naar antibiotica zoals gepercipieerd door de huisarts, blijkt het voorschrijfgedrag te beinvloeden, zeker bij een normale longauscultatie. Aanbevelingen voor een goed gebruik van antibiotica in de huisartsenpraktijk zullen met niet-medische factoren moeten rekening houden.
Huisarts Nu 2008;37(2):93-97

Lees meer

De rol van de zorgcoördinator

-

Naar een sterker geprofileerde en beter georganiseerde eerste lijn
D. Grouwels, C. Verlinde, J. Heyrman
Via de introductie van een zorgcoördinator kan een veranderingsproces op gang gebracht worden met als doel tot een sterker geprofileerde en professioneel georganiseerde eerste lijn te komen. Ook een betere e-communicatie en de oprichting van een ‘eerstelijnshuis’ zijn belangrijke voorwaarden om de samenwerking in en met de eerste lijn te optimaliseren.
Huisarts Nu 2008;37(3):118-125

Lees meer

Methoden om de nierfunctie te schatten

-

Een vergelijkende studie tussen de Cockroft-Gault-formule en de MDRD-formule
G. Van Pottelbergh, L. Van Heden, S. Maes, S. Bartholomeeusen, J. Degryse
Om nierinsufficiëntie op te sporen zijn verschillende parameters mogelijk. Het bepalen van serumcreatinine is niet voldoende; beter is om de 'glomerulaire filtratieratio' (GFR) te bepalen aan de hand van verschillende formules. Op basis van de literatuur blijkt vooral de MDRD-formule bruikbaar.
Huisarts Nu 2008;37(3):126-130

Lees meer

Elektronische dossiergegevens en kwaliteit van zorg

-

Ervaringen uit ResoPrim over hypertensiepatiënten
N. Boffin, V. Van Casteren, E. De Clercq, M-F. Lafontaine, K. Degroote, P. Burggraeve, P. Jonckheer
Uit dit kleinschalige onderzoek blijkt dat de EMD's vaak onvolledig zijn op het vlak van de diagnose van hypertensie, diabetes en persoonlijke cardiovasculaire antecedenten. Gegevens over de medicamenteuze behandeling zijn in de dossiers vollediger, waardoor ze voorlopig een betere basis vormen om de kwaliteit van de zorg te evalueren.
Huisarts Nu 2008;37(3):131-138

Lees meer

Medisch zorggebruik door dak-en thuislozen in Gent

-

Gezondheidsstatus en ervaren drempels
T. Verdee, M. Van De Walle, B. Art, S. Willems, J. De Maeseneer
Vinden dak- en thuislozen de weg naar de gezondheidszorg in ons land? Gaan ze eerder naar de huisarts of naar de spoeddienst? En maken ze frequent gebruik van de gezondheidszorg of bestaan er te veel barriëres?
Huisarts Nu 2008;37(3):139-143

Lees meer

Poverello aan het woord: interview met verantwoordelijke Johan van Eertvelde

-

S. Berael
Op een drukke dinsdag haast ik mij naar mijn interview met Johan van Eertvelde, verantwoordelijke van Poverello. In Brussel ligt het Poverellohuis aan de Zuinigheidsstraat, in een oud Kapucijnerklooster. Gezien hun missie kon de buurt niet beter uitgezocht zijn: vlak aan de Hoogstraat en de Blaesstraat, in de Marollen en de Bas-Fond van Brussel. De verwelkoming gebeurt voor mij net als voor de anderen die op dit middaguur binnenkomen door Jozef Van Den Hove.
Huisarts Nu 2008;37(3):144-146

Lees meer

Klinische en communicatieve vaardigheden van het intiem onderzoek: nood aan opleiden van studenten, kaderend binnen een transculturele context

-

Proefschrift\n
K. Hendrickx
Twee complexe en delicate onderwerpen: seksuele gezondheid bij allochtonen en de opleiding van toekomstige artsen in intiem onderzoek. Op zich zijn deze onderwerpen al de moeite waard om meer in detail te onderzoeken. Maar Kristin Hendrickx gaat nog een stap verder: zij is ambitieus genoeg om beide onderwerpen in haar proefschrift met elkaar te verbinden.
Huisarts Nu 2008;37(3):147-151

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-

Verhoeven V, Baay M, Colliers A, et al. The male factor in cervical carcinogenesis: a questionnaire study of men's awareness in primary care. Prev Med2006;43:389-93.
Van den Bruel A, Aertgeerts B, Buntinx F. Results of diagnostic accuracy studies are not always validated. J Clin Epidemiol2006;59:559-66.
Van Nuland M, Van Den Noortgate W, Degryse J, Goedhuys J. Comparison of two instruments for assessing communication skills in a general practice objective structured clinical examination. Med Educ2007;41:676-83.
Bartholomeeusen S, Kim Ch-Y, Mertens R, et al. The denominator in general practice: a new approach from the Intego database. Fam Pract 2005;22:442-7.
Wagena EJ, Knipschild P, Zeegers MPA. Should nortriptyline be used as a first-line aid to help smokers quit? Results from a systematic review and meta-analysis. Addiction2005;100:317-26.
Paquay L, De Lepeleire J, Milisen K, et al. Tasks performance by registered nurses and care assistants in nursing homes: a quantitative comparison of survey data. Int J Nurs Stud2007;44:1459-67.
Paquay L, De Lepeleire J, Schoenmakers B, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of the Cognitive Performance Scale (Minimum Data Set) and the Mini-Mental State Exam for the detection of cognitive impairment in nursing home residents. Int J Geriatr Psychiatry2007;22:286-93.
Wens J, Dirven K, Mathieu C, et al. Quality indicators for type 2-diabetes care in practice guidelines: An example from six European countries. Primary Care Diabetes2006;1:17-23.
Hendrickx K, De Winter BY, Wyndaele J, et al. Intimate examination teaching with volunteers: implementation and assessment at the University of Antwerp. Patient Educ Couns2006;63:47-54. \n

Huisarts Nu 2008;37(3):152-155

Lees meer

Een virus stopt niet bij Brasschaat

-

Editoriaal
Redacties van Huisarts Nu en Huisarts Wetenschap
Is een appendicitis, een depressie of een sinusitis in België een andere ziekte dan in Nederland? Moeten ze verschillend worden behandeld of op een andere wijze wetenschappelijk worden onderzocht? Als het antwoord op die vragen ontkennend is, lijkt een samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften voor huisartsen gepast. Ondanks bestaande verschillen in medische cultuur en zorgstelsel is de overeenkomst dan groter dan het verschil. Bovendien worden de aanwezige verschillen kleiner.
Huisarts Nu 2008;37(4):174

Lees meer

Hebben volwassenen met acute rhinosinusitis baat bij behandeling met antibiotica?

-

Resultaten van een individuele patiëntendata meta-analyse
A. De Sutter, G.A. van Essen
Resultaten van een individuele patiëntendata meta-analyse. Bestaat er een subgroep van patiënten met acute rhinosinusitis die baat hebben bij een behandeling met antibiotica? In deze 'individuele patiëntendata meta-analyse', door Vlaamse en Nederlandse onderzoekers samen uitgevoerd, kon deze groep niet geïdentificeerd worden.
Huisarts Nu 2008;37(4):179-185

Lees meer

Meta-analyse met gegevens van individuële patiënten

-

Een utopisch toekomstscenario?
G. Ter Riet, B. Knottnerus
In dit commentaarstuk wordt dieper ingegaan op de voordelen van een ‘individuele patiëntendata meta-analyse’, in combinatie met een ‘netwerk meta-analyse’.
Huisarts Nu 2008;37(4):186-188

Lees meer

Obesitas bij kinderen

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
L. Niesten, G. Bruwier
Hoe stelt de huisarts de diagnose van overgewicht bij een kind? Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn en welke behandelingen hebben resultaat? Deze aanbeveling wil duidelijke richtlijnen geven over de aanpak van kinderobesitas in de praktijk.
Huisarts Nu 2008;37(4):189-204

Lees meer

Aanbeveling Globaal cardiovasculair risicobeheer

-

Kanttekeningen bij de inhoud en totstandkoming
Op de aanbeveling 'Globaal cardiovasculair risicobeheer' kwamen heel wat reacties. De commissie Aanbevelingen geeft antwoord.
Huisarts Nu 2008;37(4):205-207

Lees meer

Chronische nierinsufficiëntie in de Vlaamse huisartsenpraktijk

-

Een onderschat probleem?
L. Van Heden, S. Maes, G. Van Pottelbergh, S. Bartholomeeusen, J. Degryse
Wat is de prevalentie van chronische nierinsufficiënte in de Vlaamse huisartsenprakijk? Uit deze studie, gebaseerd op gegevens van de Integodatabank, blijkt dat het aantal patiënten met chronische nierinsufficiëntie veel hoger is dan huisartsen in hun medisch dossier noteren.
Huisarts Nu 2008;37(4):208-212

Lees meer

Preconceptieadvies

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
E. Samyn, H. Bastiaens, A. De Sutter, P. Van Royen
Preconceptieadvies is een taak van de huisarts. Met een gerichte anamnese naar specifieke pathologieën kunnen bepaalde risicofactoren opgespoord worden zodat de zwangerschap optimaal kan verlopen. Ook worden in deze aanbeveling duidelijke adviezen geformuleerd, o.a. over rookstop, alcoholgebruik en foliumzuursupplementen.
Huisarts Nu 2008;37(5):240-252

Lees meer

Het Diabetesproject Aalst

-

Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 2)
P. Sunaert, H. Bastiaens, M. Vandekerckhove, L. Feyen, F. Nobels, B. Snauwaert, J. Wens, E. Vermeire, P. Van Royen, J. De Maeseneer
In dit tweede deel over het Diabetesproject Aalst worden de factoren besproken die de implementatie van het zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn bevorderd dan wel belemmerd hebben. Op basis van deze analyse worden duidelijke adviezen geformuleerd om de chronische zorgverlening in de eerste lijn samen met andere zorgverleners beter te organiseren.
Huisarts Nu 2008;37(5):253-260

Lees meer

Diabeteseducatie door thuisverpleegkundigen

-

Ervaring en beleving van patiënten en verpleegkundigen
K. De Vliegher, L. Paquay, S. Verstraete, R. Wouters, H. Van Gansbeke
Hoe ervaren diabetespatiënten en -verpleegkundigen de educatieprogramma's die sinds enkele jaren in ons land gevolgd kunnen worden? Gaan patiënten na de educatie op een andere manier met hun ziekte om? Verbetert de therapietrouw? Hoe verloopt de samenwerking in de eerste lijn? En zijn er belangrijke knelpunten?
Huisarts Nu 2008;37(5):261-266

Lees meer

Obesitas bij kinderen: in stijgende lijn!

-

Wetenschappelijk Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) en Eetexpert.be
Op de ‘Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Obesitas bij kinderen’ (Huisarts Nu 2008;37(4):189-204) kwam een lezersreactie van de Vlaamse Wetenschappelijk Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) en Eetexpert.be. Beide organisaties willen huisartsen stimuleren om aan de bestaande netwerken van gecoördineerde zorg deel te nemen en zo de toenemende eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren efficiënt aan te pakken.
Huisarts Nu 2008;37(5):267-268

Lees meer

Moedeloos, futloos, rusteloos, slapeloos

-

Editoriaal\n
M. Lemiengre
Vanwaar de huidige toename van moedeloze, futloze, ritmeloze, slapeloze en rusteloze patiënten? Gaat het hier om een ziektebeeld dat inderdaad te vatten is in een geordende verzameling van symptomen of om een sociaal fenomeen?
Huisarts Nu 2008;37(6):282-283

Lees meer

Depressie bij volwassenen: aanpak door de huisarts

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
J. Heyrman, T. Declercq, R. Rogiers, L. Pas, J. Michels, M. Goetinck, H. Habraken, M. De Meyere
Meer dan 80% van de behandelde depressies wordt zelfstandig door de huisarts gediagnosticeerd en behandeld. Welke factoren maken de huisarts alert dat het om een depressie zou kunnen gaan? Hoe de diagnose stellen en vervolgens een aangepast zorg- en therapieplan opstellen?
Huisarts Nu 2008;37(6):284-317

Lees meer

Virtuele CT-colonoscopie

-

'The second best total colon examination technique'
S. Gryspeerdt, E. Van Cutsem, P. Lefere
Hoewel de virtuele CT-colonoscopie in de Verenigde Staten een aanvaarde screeningstechniek is, aarzelt Europa om deze te erkennen. Toch kan de virtuele CT-colonoscopie een goed alternatief zijn voor patiënten bij wie om medische redenen een gewone colonoscopie niet mogelijk is.
Huisarts Nu 2008;37(7):363-366

Lees meer

Screenen op colorectale kanker bij personen zonder verhoogd risico

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
F. Govaerts, L. Deturck, P. Wyffels
De Vlaamse overheid plant de volgende jaren een pilootproject dat de haalbaarheid van een systematische opsporing van colorectale kanker moet onderzoeken. Welke personen moeten dan worden gescreend? Vanaf welke leeftijd? En wie heeft een verhoogd risico en wie niet? Aan de hand van een beslisboom (zie ook de bijgevoegde steekkaart) wordt in deze aanbeveling de opvolging van personen zonder verhoogd risico vanaf 40 jaar duidelijker.
Huisarts Nu 2008;37(7):341-362

Lees meer

Geen thiazidediuretica bij jonge hypertensiepatiënten?

-

Wat zegt de literatuur?
M. Avonts, D. Van Duppen
Zijn thiazidediuretica eerste keus in de behandeling van jonge hypertensiepatiënten? Volgens sommige studies niet, omdat ze metabole neveneffecten zouden hebben op langere termijn. Aan de hand van de PICO-methode wordt in de literatuur naar duidelijke antwoorden gezocht.
Huisarts Nu 2008;37(7):367-371

Lees meer

NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

-

Toepasbaar voor België?
P. Michielsen, K. Van Herck, P. Van Damme
In de behandeling van virushepatitis en andere leveraandoeningen zijn vooral de beperkingen in de terugbetalingsregeling in België opvallend in vergelijking met de situatie in Nederland. Sommige producten die het hepatitis B-virus het krachtigste remmen en resistentievorming tegengaan, kunnen hier niet in de eerste lijn gebruikt worden.
Huisarts Nu 2008;37(7):372-378

Lees meer

Benzodiazepinen opstarten in de huisartsenpraktijk

-

Kwalitatieve studie van patiëntenperspectieven
S. Anthierens, H. Habraken, M. Petrovic, M. Deveugele, J. De Maeseneer, T. Christiaens
Hoe ontstaat chronisch benzodiazepinegebruik en welke rol speelt hierin het eerste voorschrift? Dit werd onderzocht aan de hand van de opvattingen en attitudes van eerste gebruikers van benzodiazepinen. Om chronisch gebruik te voorkomen is het belangrijk dat huisartsen van bij het begin grenzen stellen.
Huisarts Nu 2008;37(7):379-385

Lees meer

De huisarts in maatschappelijk perspectief

-

Van 'medical evidence' naar 'contextual evidence'\n
J. De Maeseneer
In navolging van dr. Frans Huygen, grondlegger van de gezinsgeneeskunde, gaat prof. dr. Jan De Maeseneer in deze voordracht na op welke vlakken de huisarts kan bijdragen tot een toekomstgericht en toegankelijk gezondheidszorgsysteem.
Huisarts Nu 2008;37(8):402-407

Lees meer

"Zie eens hoe vlot ik opgroei!"

-

Neurobiologische dimensie van de normale ontwikkeling
E. Thiery
Dankzij de technologische vooruitgang krijgen we een steeds betere kijk op de ontwikkeling van de hersenen in subtiele interactie met de omgeving. Dit artikel geeft een overzicht van zes belangrijke psychomentale functies die zich op die manier ontwikkelen. Om mogelijke achterstand op te sporen kan het kind getest worden, maar dikwijls volstaat een klinische benadering.
Huisarts Nu 2008;37(8):408-413

Lees meer

Doen de Lok's daadwerkelijk aan kwaliteitsbevordering?

-

Resultaten van een enquête bij Lok-verantwoordelijken
V. Van der Stighelen, T. Hoerée
In welke richting zijn de Lok’s sinds hun oprichting geëvolueerd? Hoe organiseren ze zich? Wat wordt er besproken? In deze vervolgenquête onder Lok-verantwoordelijken valt vooral het toenemend professionalisme op; het systematisch werken aan kwaliteitsbevordering gebeurt echter nog te weinig.
Huisarts Nu 2008;37(8):414-420

Lees meer

Vroegtijdige detectie van COPD

-

Een case-finding onderzoek in de huisartsenpraktijk
J. Vandevoorde, S. Verbanck, L. Gijssels, D. Schuermans, D. Devroey, J. De Backer, J. Kartounian, W. Vincken
De spirometrie is, ook in de eerste lijn, een handig instrument om in een vroeg stadium COPD-patiënten op te sporen. In deze studie, gebaseerd op de case-finding methode, werden op die manier 30% nieuwe COPD-gevallen ontdekt, vooral bij actieve rokers van jonger dan zestig jaar.
Huisarts Nu 2008;37(8):421-425

Lees meer

Beyond the borders of evidence... Towards a better diabetes-care

-

Proefschrift\n
J. Wens
Bespreking door Paul Van Royen, Bernard Sabbe en Joke Denekens. Niemand zal eraan twijfelen dat diabetes een belangrijk domein is binnen de geneeskunde, en zeker ook voor de huisartsengeneeskunde. Er is allereerst de wereldwijd stijgende prevalentie van diabetes en daarnaast vindt de laatste jaren een belangrijke verschuiving plaats van de tweede lijn naar de eerste lijn in de zorg aan personen met diabetes.
Huisarts Nu 2008;37(8):426-429

Lees meer

De eerste Europese Antibioticadag

-

Editoriaal
S. Coenen, M. Costers, S. De Corte, A. De Sutter, H. Goossens
De lancering van de eerste Europese Antibioticadag door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) op 18 november van dit jaar toont aan dat de antimicrobiële resistentie nog steeds een prioriteit vormt voor de Europese Unie en haar lidstaten. Meer dan tien jaar geleden was ‘the microbial threat’ (de microbiële dreiging) de eerste van een reeks gesloten conferenties van de EU die microbiële resistentie tot een officieel thema van de EU maakten.
Huisarts Nu 2008;37(9):446-450

Lees meer

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

-

Kwaliteitsindicatoren voor het antibioticagebruik in de ambulante praktijk
S. Coenen, M. Ferech, FM. Haaijer-Ruskamp, CC. Butler, RH. Vander Stichele, TJM. Verheij, DL. Monnet, P. Little, H. Goossens en de ESAC-Projectgroep
Vergelijken tussen landen is een belangrijke stimulus voor kwaliteitsbevordering. Dit geldt ook voor het antibioticagebruik. De hier beschreven set van indicatoren om de kwaliteit van het antibioticagebruik in de ambulante praktijk te beoordelen, stelt individuele landen in staat om hun positie ten opzichte van andere landen na te gaan en om het voorschrijven van antimicrobiële middelen te verbeteren.
Huisarts Nu 2008;37(9):456-464

Lees meer

Preventie van influenza

-

Een strakke Nederlandse organisatie of pragmatische Vlaamse aanpak?
P. Leysen, M. Dietrich, A. Van Linden, D. Van Duppen
Hoe kunnen risicopatiënten beter bereikt worden om zich te laten vaccineren tegen griep? Dit was het uitgangspunt van een eenvoudige RCT in een Vlaamse groepspraktijk, waarbij twee strategieën met elkaar werden vergeleken. De voorgestelde aanpak van de Domus Medica-aanbeveling ‘Preventie van influenza’ – die pragmatischer is en in fasen verloopt – behaalde het beste resultaat.
Huisarts Nu 2008;37(9):465-471

Lees meer

Gebruik van medicatie bij urgenties

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
H. Philips, A. De Sutter, W. Buylaert, P. De Paepe, P. Calle, D. Schrans
De huisarts wordt zelden geconfronteerd met medische urgenties. Toch wordt er van hem verwacht snel en adequaat te handelen als er zich een medische urgentie voordoet. De huisarts heeft een wettelijke en deontologische plicht om in te staan voor spoedgevallen, om voor de patiënt continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Spoedeisende hulp behoort dus tot het takenpakket van de huisarts.
Huisarts Nu 2008;37(9):472-504

Lees meer

Grade

-

Een systeem om niveau van bewijskracht en graad van aanbeveling aan te geven
P. Van Royen
In de aanbeveling ‘Gebruik van medicatie bij urgenties’ (zie blz. 472) wordt voor het eerst met het GRADE-systeem gewerkt. Dit nieuwe systeem, gebaseerd op conclusies van de internationale GRADE-werkgroep, maakt het mogelijk om ook de sterkte (of zwakte) van een aanbeveling aan te duiden. In combinatie met de vroegere niveaus van bewijskracht, gebaseerd op onder meer het type studie en de kwaliteit ervan, krijgen artsen hiermee duidelijkere richtlijnen voor de praktijk.
Huisarts Nu 2008;37(9):505-509

Lees meer

Het toetsen van aanbevelingen bij huisartsen in Vlaanderen

-

Garantie voor een betere kwaliteit
J. Michels, M. Goossens, P. Van Royen, H. Philips, A. De Sutter, N. Van de Vyver, L. Peremans, F. Govaerts
In de ontwikkeling van een aanbeveling is er een onmisbare en belangrijke fase: de toetsing door de eindgebruiker of huisarts voor validatie en publicatie. Deze toetsing, die ook internationaal gevraagd wordt, gebeurt in Vlaanderen goed voorbereid, zeker in vergelijking met andere landen. Meestal gaat het om interactieve Lok-toetsingen waarbij de aanwezige artsen nagaan of de aanbeveling ook haalbaar en toepasbaar is in de praktijk.
Huisarts Nu 2008;37(9):510-514

Lees meer

De impact van euthanasie op Nederlandse huisartsen

-

Resultaten van een kwalitatief onderzoek
H. van Marwijk, I. Haverkate, P. Van Royen, A-M. The
Over de emotionele impact van euthanasie op artsen is nog weinig gekend. Dit kwalitatief onderzoek interviewde een aantal Nederlandse artsen, uit verschillende leeftijdsgroepen, over hun vaak tegenstrijdige gevoelens. Vooral oudere artsen beslisten op basis van hun ervaring terughoudender te zijn of zelfs geen euthanasie meer uit te voeren.
Huisarts Nu 2008;37(9):515-521

Lees meer

Euthanasie en emotionele belasting

-

Een structuur voor ondersteuning gewenst?
G. Kimsma
Elke levensbeëindiging is een shock en zal nooit vanzelfsprekend zijn. Om artsen beter voor te bereiden en te leren omgaan met euthanasie is er een aanpassing van het leerprogramma nodig, maar ook een betere ondersteuning van en door collega’s.
Huisarts Nu 2008;37(9):522-523

Lees meer

De impact van euthanasie op huisartsen

-

Een ethische reflectie
L. Anckaert
Vanuit hun beroepsethos willen artsen niet voorbijgaan aan de noden van hun patiënt. Bij een vraag om euthanasie is echter ook de zorg voor de eigen emotionele en ethische integriteit belangrijk.
Huisarts Nu 2008;37(9):524

Lees meer

ADVANTAGE: en avant met de verkoop

-

Editoriaal
M. Lemiengre
Het gebeurt niet zo vaak dat een tijdschrift zoals de Annals of Internal Medicine zoveel aandacht besteedt aan een mispublicatie. Waarover gaat het? In 2003 werd een RCT gepubliceerd die de gastro-intestinale tolerantie en de effectiviteit van naproxen versus rofecoxib onderzocht.
Huisarts Nu 2008;37(10):542-543

Lees meer

Kwaliteitszorg in de huisartsgeneeskunde

-

Inleiding en een snapshot van basisbegrippen
R. Remmen, L. Seuntjens, D. Paulus, D. Pestiaux
Dit eerste artikel, gebaseerd op recent onderzoek, beschrijft een aantal kernbegrippen van de kwaliteitszorg en stelt vragen bij de efficiëntie van de belangrijkste maatregelen in de huisartsgeneeskunde.
Huisarts Nu 2008;37(10):547-554

Lees meer

Kwaliteitsverbetering in Belgische huisartsenpraktijken

-

Kan een Europees instrument de missing link opvullen?
R. Remmen, L. Seuntjens, K. Knops, P. Leysen, D. Paulus, A. Van den Bruel, D Pestiaux, H. Philips, L. Lefebvre, L. Symons
In dit tweede artikel over de kwaliteitszorg in de huisartsengeneeskunde wordt een Europees instrument voorgesteld waarbij de huisartsenpraktijk zelf het middelpunt van kwaliteitsverbetering is.
Huisarts Nu 2008;37(10):555-559

Lees meer

Stille meisjes, agressieve jongens

-

Depressie in de bijsluiter?
B. Tremmery
Hoewel een depressie bij kinderen niet vaak voorkomt, is het belangrijk deze diagnose tijdig te herkennen. Met een juiste aanpak is het mogelijk om een chronisch verloop van depressie op latere leeftijd te voorkomen.
Huisarts Nu 2008;37(10):560-564

Lees meer

Benzodiazepinen afbouwen via de minimale interventiestrategie

-

Resultaten van een praktijkonderzoek bij patiënten jonger dan 75 jaar
T. Bode, J. De Lepeleire
In deze studie, een praktijkproject in het kader van een thesis, kregen de patiënten die een benzodiazepine of ander middel als hypnoticum namen, een stopbrief toegestuurd. Deze minimale interventiestrategie bleek zeer effectief.
Huisarts Nu 2008;37(10):565-569

Lees meer

Motiveren tot gezond(er) gedrag in de huisartsenpraktijk

-

Het Domus Medica-project ‘Consultvoeren en gedragsverandering’
G. Thijs, K. Bombeke
Het project ‘Consultvoeren en gedragsverandering’ van Domus Medica maakte uit de vele modellen voor gedragsverandering bij patiënten een selectie en ging na welke interventies het gemakkelijkste te implementeren zijn in de  huisartsenpraktijk.
Huisarts Nu 2008;37(10):570-575

Lees meer

Huisapotheek en zelfmedicatie

-

Voorlopig geen zorgen?
L. De Bolle, E. Mehuys, E. Adriaens, J-P. Remon, L. Van Bortel, T. Christiaens
Wat bevindt zich in de huisapotheek? Hoe wordt met medicatieresten omgegaan en hoe groot is de neiging tot zelfmedicatie?
Huisarts Nu 2008;37(10):576-579

Lees meer

Determinant of bladder cancer: en epidemiological study

-

Proefschrift\n
E. Kellen
De doelstelling van dit proefschrift was een dieper inzicht te verwerven in de epidemiologie van blaaskanker. Ondanks het feit dat dit een zeldzaam fenomeen is in de huisartsgeneeskunde, zijn er vanuit epidemiologische achtergrond toch wel wat factoren die deze aandoening kunnen verklaren. Dit proefschrift gaat dan ook verder op het onderzoek dat door promotor Buntinx en zijn team werd uitgevoerd en vooral handelt over de diagnostische tests bij hematurie en de waarde hiervan binnen een huisartsenpraktijk.
Huisarts Nu 2008;37(10):580-582

Lees meer