De Deken, Lut

Angst na kanker

-
De Deken, Lut

Veel mensen die kanker hebben gehad, zijn na hun behandeling bang dat ze terug kanker zullen krijgen. Ze hebben vaak angst, ook als ze naar de regelmatige controles moeten gaan. Het boek wil adviezen geven aan deze mensen vanuit eigen ervaring en/of vanuit hun ervaring als psycholoog.

Lees meer

Suïciderisico bij ernstige fysieke aandoeningen

-
De Deken, Lut

Tot nu toe onderzochten de meeste studies het suïciderisico in relatie tot één fysieke aandoening. Om te bestuderen wat het relatieve risico van meerdere aandoeningen is en wat het confounding effect van een klinische depressie is, werd in deze studie nagegaan of er verschillen waren inzake geslacht, leeftijd en multimorbiditeit van de fysieke aandoening.

Lees meer

Verhoogd suïciderisico bij mannen van middelbare leeftijd

-
De Deken, Lut

Een nieuw rapport van de Samaritanen, een groep in het Verenigd Koninkrijk die mensen met suïcidegedachten probeert te helpen (www.samaritans.org), toont aan dat mannen tussen de 30 en 60 jaar een verhoogd risico hebben op suïcide. Deze mannen proberen zich sterk voor te doen, macht te gebruiken en alles onder controle te houden, maar worden juist in deze levensfase geconfronteerd met relatiebreuken, eenzaamheid, emotionele instabiliteit en alcoholmisbruik.

Lees meer

Huiselijk geweld op de beleidsagenda

-
De Deken, Lut
Pas, Leo

Twee congressen gingen eind vorig jaar na hoe intrafamiliaal geweld beter aangepakt en voorkomen kan worden. Een allesomvattende en gecoördineerde aanpak biedt de beste garantie op herstel.

Lees meer

Ouderenmis( be)handeling

-
De Deken, Lut

De auteurs van deze review identificeerden vijf belangrijke types van misbruik: fysiek misbruik, psychologisch of verbaal misbruik, seksueel misbruik, financieel misbruik en verwaarlozing of het gebrek om een afhankelijke bejaarde de nodige middelen te geven.

Lees meer

Algemene check-ups werken niet?

-
De Deken, Lut

Vanuit de wetenschap dat screening soms schade toebrengt aan mensen, onderzocht een Cochrane review van 2012 het nut van zogenaamde check-ups op 11 940 overlijdens, gedocumenteerd in 16 gerandomiseerde trials uitgevoerd tussen 1963 en 1999 in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika.

Lees meer