Verhoeven, V.

Risicofactoren voor baarmoederhalskanker volgens (toekomstige) huisartsen. Wordt de patiënte voldoende geïnformeerd?

-
Baay, M.
Verhoeven, V.
Peremans, Lieve
Avonts, Dirk
Vermorken, J-B.

Uit onderzoek blijkt dat heel wat vrouwen niet weten dat een infectie met een hoogrisico humaan papillomavirus (HPV) een rol kan spelen in het ontstaan van baarmoederhalskanker. Betere informatie door de huisarts kan hieraan verhelpen. De patiënten kunnen dan bewuster voor een HPV-screening kiezen en een eventueel positief resultaat beter plaatsen.

Lees meer

Het contraceptieconsult bij adolescenten. Een studie met gestandaardiseerde patiënten in de huisartsenpraktijk

-
Peremans, Lieve
Rethans, JJ.
Verhoeven, V.
Debaene, Luc
Van Royen, Paul
Denekens, J.

Welke informatie geven huisartsen aan adolescenten tijdens een contraceptieconsult? Geven ze correcte informatie? Informeren ze voldoende naar de achtergrond van de patiënte? In deze studie deden drie studenten zich voor als patiënten en bezochten onaangekondigd dertig huisartsen voor een  contraceptieconsult. De resultaten waren soms teleurstellend: niet alle informatie over het pilgebruik was correct, de keuze van de pil werd soms beïnvloed door ‘stalen’ in de praktijk en over het bestaan van de noodpil werd nauwelijks gerept… Kan de toepassing van de Domus Medica-aanbeveling ‘Orale anticonceptie’ beter?

Lees meer

Korte training in communicatievaardigheden verbetert kwaliteit chlamydiascreening. Resultaten van een randomised controlled trial (RCT)

-
Verhoeven, V.
Avonts, Dirk
Vermeire, E.
Debaene, Luc
Van Royen, Paul

In dit onderzoek kregen 18 artsen een korte communicatieopleiding. Zij bleken achteraf veel gerichter op chlamydia te screenen dan de controlegroep die geen communicatietraining kreeg. In deze laatste groep was vooral overscreening een probleem.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Aertgeerts, Bert
Baay, M.
Wiebren, Tjalma
Lambrechts, H.
Pattyn, G.
Mattheï, C.
Wollants, E.
Verbeeck, J.
Van Ranst, M.
Vandenberghe, H.E.
Van Casteren, V.
Jonckheer, P.
Bastiaens, Hilde
Skrotzki, TMC
van den Akker, M.
Kester, A.D.M.
Buntinx, Frank
Wens, J.
Mortelmans, L.J.M.
Verhoeven, V.
Philips, Hilde
Hannes, K.
Leys, M.
Vermeire, E.

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.

Lees meer

Inhoud en gebruik van de urgentietrousse. Kan het eenvoudiger?

-
Smeets, F.
Hoerée, T.
Verhoeven, V.

U hebt wellicht al ondervonden dat het samenstellen en up-to-date houden van een urgentietrousse veel tijd en aandacht vraagt. Dat vonden enkele Limburge huisartsen ook. Zij betrokken daarom hun kring bij een evaluatieproject ter facilitering van het gebruik van de urgentietrousse.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Deveugele, M.
Derese, A.
De Bacquer, D.
Van den Brink-Muinen, A.
Verhoeven, V.
Baay, M.
Weyler, J.
Avonts, Dirk
Van Royen, Paul
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank
Kester, A.D.M.

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het academisch waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. In deze rubriek worden een reeks publicaties kort besproken. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk worden als vertaling in Huisarts Nu opgenomen.

Lees meer

Chlamydia-infecties opsporen in de huisartsenpraktijk. Haalbaarheid en aanvaardbaarheid van richtlijnen voor screening

-
Verhoeven, V.
Avonts, Dirk
Van Royen, Paul
Denekens, J.

Richtlijnen voor screening naar Chlamydia trachomatis zijn er lang niet geweest. Voordat deze in de in 2004 verschenen aanbeveling voor goede medische praktijkvoering werden opgenomen, gingen de auteurs in een pilootstudie na of ze haalbaar en aanvaardbaar waren voor artsen èn patiënten, en of ze aan de logistieke vereisten voor screening voldeden.

Lees meer

Risicofactoren voor de ontwikkeling van cervixkanker. Perceptie van patiënten uit de huisartsenpraktijk

-
Verster, A.
Colliers, Annelies
Verhoeven, V.
Baay, M.
Avonts, Dirk

Er is wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen een infectie met het humaan papillomavirus (HPV) en het voorkomen van cervixkanker. Het is dus belangrijk dat de huisarts bij zijn vrouwelijke patiënten actief controleert of HPV aanwezig is. Dit vereist een bepaalde vorm van counseling, die rekening dient te houden met de voorkennis van patiënten.

Lees meer

Chlamydia trachomatis opsporen in de huisartsenpraktijk. Hoe schatten huisartsen het SOI-risico van hun patiënten in?

-
Verhoeven, V.
Avonts, Dirk
Remmen, Roy
Van Puymbroeck, H.
Van Royen, Paul

Chlamydia-infecties blijven in aantal toenemen. Screening lijkt dus niet overbodig. Maar hoe kijken de nu reeds zwaar belaste huisartsen hier tegenaan? Hoe beoordelen zij de infectiestatus van hun patiënten en welke invloed hebben hun verwachtingen op hun verder testgedrag?

Lees meer